Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a  Tekstiversio   

Murupolku

ksshp.fi » Toiminta, talous ja hallinto » Hallinto

Sisältö

 

Sairaanhoitopiirin toimielimet ja organisaatio

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jonka alaisuudessa toimii tarkastuslautakunta.

Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa ja kehittää sairaanhoitopiirin toimintaa vahvistetun strategian mukaisesti. Hallitus vastaa osaltaan erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta ja palvelutuotannon yhteensovittamisesta sekä toimintaa ohjaavista yleisistä periaatteista.

Virkamiestasolla sairaanhoitopiirin toimintaa johtavat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja.

Juha Kinnunen
Heikura
Juha Kinnunen
sairaanhoitopiirin johtaja
Vesa Kataja
johtajaylilääkäri
Kaija Heikura
hallintoylihoitaja


Sairaanhoitopiirin virkamiesjohdon tasolla toimii sairaanhoitopiirin johtoryhmä, johon kuuluvat johtavien viranhaltijoiden lisäksi myös toimialueiden johtajat ja vuosittain vaihtuva henkilöstön edustaja. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on valmisteleva ja koordinoiva elin, joka vastaa sairaanhoitopiirin kokonaisohjauksesta. Johtoryhmän tehtävänä on käsitellä mm. kaikki merkittävät toiminnan muutoksen, toiminnan suunnittelu ja seuranta.


suomenkielinen versio | english version

Päivitetty 3.3.2014 12:27

in English

© Keskussairaalantie 19 · 40620 Jyväskylä · Puh. (014) 269 1811