Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a  Tekstiversio   

Murupolku

ksshp.fi » Sairaalat ja yksiköt » Muut palveluyksiköt » Tekninen huolto » Kiinteistötekniikka

Sisältö

 

Kiinteistötekniikka

Vastuuyksikön johtaja
Kiinteistöpäällikkö Riitta Ilmasti
puh. (014) 269 5510 
Sähköposti etunimi.sukunimi@ksshp.fi
Rakennus 3/2

Kiinteistöpäällikkö vastaa sairaanhoitopiiri rakennusten kunnosta ja tilahallinnasta sekä vuosikorjaus- ja kunnossapitotöiden rakennuttamis- ja valvontatehtävistä ja suunnittelusta ja kalusteiden korjaustöistä sekä aluehuollosta.
Kiinteistöpäällikkö toimii tilapalvelun johtajana sekä rakentamistöiden osalta vastaavana mestarina.
Kiinteistöpäällikkö vastaa myös tilojen vuokrauksesta sairaanhoitopiirille tai sairaanhoitopiirin ulkopuolisille.

Kiinteistöpäällikkö huolehtii sairaanhoitopiirin kiinteistöihin liittyvästä tilankäytön suunnittelusta, pienten ja suurten perustamishankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnittelusta, rakennesuunnittelusta, rakentamisvaiheen rakennuttajatehtävistä ja käyttöönoton ohjauksesta sekä hankkeisiin liittyvästä toimintavarauksen hankintasuunnittelusta ja toteutuksesta.

Kiinteistötekniikan palvelut ja tehtävät

Huoltomestari Raimo Kolari
puh. (014) 269 3183
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ksshp.fi

Kinnteistö

Kiinteistötekniikan työtilat

Kiinteistötekniikalle kuuluu sairaanhoitopiirin kiinteistöjen ja rakennusten kunnossapito.
Kiinteistötekniikka vastaa vuosikorjaus- ja kunnossapitotöiden rakennusteknisistä töistä sekä kiinto- ja irtokalusteiden kunnostuksesta ja uudisrakentamisesta.
Lisäksi kiinteistötekniikalle kuuluu tilapalvelu, lukkohuolto, piirustusten hallinta sekä osastojen muuttopalvelut.


Päivitetty 11.7.2013 15:21

in English

© Keskussairaalantie 19 · 40620 Jyväskylä · Puh. (014) 269 1811