Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a  Tekstiversio   

Murupolku

ksshp.fi » Sairaalat ja yksiköt » Sädesairaala » Toimintaterapia

Sisältö

 

Toimintaterapiayksikkö

 

Toimintaterapiayksikkö on hallinnollisesti osa kuntoutustoiminnan vastuualuetta ja kuntoutuksen vastuuyksikköä. Yksikköön kuuluu 10 toimintaterapeuttia ja yksi ohjaaja, jotka antavat toimintaterapia- ja askartelupalveluita Keskussairaalan, Sädesairaalan ja Kinkomaan sairaalan (Vitapolis) toimipisteissä.

Toimintaterapiayksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää laadukkaita toimintaterapiapalveluita Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Toimintaterapia-arvioinnin ja terapian sekä askartelun toteutuksessa periaatteina ja arvoina ovat yksilöllisyys, tasavertaisuus ja laadukkuus. Toimintaterapia nähdään osana laajempaa kuntoutuksen kokonaisuutta, joka toteutuu asiakkaiden arkipäivässä. Tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen yhteiskunnassa toiminnan ja ympäristön sekä yksilöllisten tekijöiden asettamista vaatimuksista ja haasteista huolimatta. Toimintaterapiassa toteutetaan näyttöön perustuvaa työskentelyä, mikä tarkoittaa mm. käypä hoito – suositusten tuntemista ja tutkimustiedon hyödyntämistä teoria- ja kokemustiedon rinnalla päätöksenteon tukena. Tämä ei poissulje asiakkaan/potilaan subjektiivisen kokemuksen ja tavoitteiden huomioimista.

Toimintaterapeutit ja ohjaaja työskentelevät Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä osana moniammatillisia työryhmiä. Erikoissairaanhoidossa työ painottuu arviointeihin, kuntoutussuunnitelmien laadintaan sekä kuntoutuksen järjestämiseen. Toimintaterapiasuunnitelma, tavoitteenasettelu ja terapian toteutus perustuvat aina toimintaterapeutin tekemään arviointiin. Toimintaterapia-arvioinnissa tarkastellaan yksilön toimintakykyä, taitoja ja mahdollisuuksia suoriutua päivittäisistä toiminnoista sekä ympäristön asettamia vaatimuksia yksilön toiminnalle tai toimintakyvylle. Ympäristöön vaikuttaminen ja apuvälineiden käyttö ovat myös keinoja mahdollistaa toimintaa.

 

Toimintaterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä. Askarteluun potilaat pääsevät toimintaterapeutin tai muun henkilökunnan ohjaamana.

Vastaava toimintaterapeutti puh. (014) 269 2715
Keski-Suomen keskussairaala
Keskussairaalantie 19
40620 Jyväskylä
puh. vaihde (014) 269 1811
etunimi.sukunimi (at) ksshp.fi

 

Lisätietoa toimintaterapiasta löytyy mm. Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry:n nettisivuilta. 


Päivitetty 3.6.2011 8:25

in English

© Keskussairaalantie 19 · 40620 Jyväskylä · Puh. (014) 269 1811