Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a  Tekstiversio   

Murupolku

ksshp.fi » Potilaille ja läheisille » Kotiutuminen

Sisältö

 

Kotiutuminen

Lääkäri ja hoitaja keskustelevat kanssanne jatkohoitoon liittyvistä asioista ennen kotiin lähtöänne tai siirtymistänne toiseen hoitopaikkaan.Mikäli epäilette selviytymistänne kotona, keskustelkaa asiasta henkilökunnan kanssa. 

Kotiin lähtiessänne saatte tiedon mahdollisesta jälkitarkastuksesta ja myös siitä, mihin voitte tarvittaessa ottaa yhteyttä. Saatte samalla myös ohjeet tarvittavien apuvälineiden hankinnasta ja käytöstä sekä muut jatkohoito-ohjeet, jotka kannattaa vielä erikseen kerrata hoitohenkilökunnan kanssa. Lääkäri kirjoittaa tarvitsemanne todistukset ja lääkemääräykset.

Lähtiessänne sairaalasta muistakaa ottaa mukaanne kaikki henkilökohtaiset tavaranne, myös omat röntgenkuvanne ja lääkkeenne.

Sopikaa myös kotiinkuljetuksesta henkilökunnan kanssa. Samassa yhteydessä selviää, millainen matkustustapa teille sairautenne vuoksi on sopivin. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella Kelan korvaamien, sairauden vuoksi tarpeellisten taksimatkojen tilaaminen on keskitetty Keski-Suomen Taksi Oy:lle. Lisätietoja taksin käytöstä tästä.

Myös sairaalan sosiaalityöntekijät ovat käytettävissänne. Sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo mm. sosiaaliturvaan ja -palveluihin, kuntoutukseen, sairaalasta kotiutumiseen ja jatkohoitoon sekä potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. 

 

Potilasasiakirjat

Kotiutuessanne yhteenveto annetusta hoidosta lähetetään kirjallisena teille itsellenne tai huoltajalle sekä antamanne luvan perusteella lähettävälle lääkärille tai laitokselle.

Potilaalla on oikeus tarkastaa tiedot, jotka hänestä on kirjattu potilasasaikirjoihin ja tarvittaessa oikaista ne. 

Lisätietoja potilasasiakirjoista saatte Tietosuojan ja tietoturvan periaatteet sivulta.

 

Asiakasmaksut

Asiakasmaksuista säädetään laissa ja asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Näiden perusteella Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt sairaanhoitopiirissä perittävät asiakasmaksut.

Asiakasmaksut laskutetaan jälkikäteen kotiinne lähetettävällä laskulla. Lisätietoja asiakasmaksujen määräytymisestä ja suuruudesta saatte Asiakasmaksut-sivulta.

 

Palaute hoidosta

Sairaalan henkilökunta toivoo, että annatte palautetta saamastanne hoidosta osastoilla ja poliklinikoilla suoraan hoitohenkilökunnalle tai täyttämällä palautelomakkeen.

Halutessanne voitte ilmaista huolenne ja kysymyksenne hoitoanne koskevissa asioissa potilas- ja asiakaspalautteena sekä suullisesti että kirjallisesti. Toivomme, että otatte asianne käsiteltäväksi hoitavassa yksikössä hoitavan lääkärin, oman hoitajan tai osastonhoitajan kanssa. Mikäli asian hoitaminen vaatii tarkempaa selvittämistä, voitte olla yhteydessä kunkin erikoisalan ylilääkäriin.

Sairaanhoitopiirin verkkopalvelun palautelomakkeen (linkki) kautta voitte myös antaa  yleistä palautetta sairaanhoitopiirin toiminnasta. Älkää kuitenkaan antako tällä lomakkeella henkilötietojanne tai yksityiskohtaista tietoa omasta sairaudestanne.

Lisätietoja potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvistä asioista saatte Potilasasiamiestoiminnan sivuilta.

 

 


suomenkielinen versio | english version

Päivitetty 12.7.2010 11:17

in English

© Keskussairaalantie 19 · 40620 Jyväskylä · Puh. (014) 269 1811