Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a  Tekstiversio   

Murupolku

ksshp.fi » Potilaille ja läheisille

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

30.8.2012

Hyvä ja laadukas hoito

Sairaanhoitopiirin arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan potilaiden hoidossa ja kohtelussa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Potilas on tyytyväinen ja sitoutunut saamaansa hoitoon sekä tyytyväinen palveluun. Hoidossa toteutuvat hoitoeettiset periaatteet sekä omaisten tai läheisten mahdollisuus osallistua tarvittaessa hoidon suunnitteluun sen eri vaiheissa.
  • Hoito on kokonaisvaltaista, terveyttä edistävää ja tapahtuu hyvässä vuorovaikutuksessa lähettävän tahon kanssa. Hoidon jatkuvuus varmistetaan ja ennalta ehkäisevään työhön panostetaan.
  • Jos potilas tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, hän voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön erityisvastuualueelta, jossa hänellä on kotikunta. Erikoissairaanhoidon yksikön valinta tehdään aina yhteistyössä lähetteen antavan lääkärin kanssa.
  • Sairaanhoitopiirin tuottamilla konsultaatioilla edistetään joustavan ja korkeatasoisen palvelun toteutumista terveyskeskuksissa.


Kaikki potilaat, lukuun ottamatta päivystysluontoisia potilaita, tarvitsevat lähetteen lääkäriltä erikoissairaanhoitoon. Lähettävä lääkäri arvioi mihin yksikköön potilas lähetetään. Sairaala käsittelee lähetteen 3 viikossa ja antaa potilaalle tiedon mahdollisista tutkimuksista ja tutkimusaikataulusta sekä tiedon esimerkiksi leikkausjonoon asettamisesta, mikäli se potilaan lähetteen perusteella on mahdollista. Jos potilaan tilaa ei ole mahdollista arvioida ja suunnitella tutkimuksen ja lähetteen perusteella, potilas kutsutaan sairaalan poliklinikalle tavallisimmin 1 - 2 kuukauden kuluessa.

Erikoissairaanhoidon toteama tarpeelliseksi katsottu hoito, esimerkiksi leikkaus, on järjestettävä 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.  Poikkeuksen muodostaa lasten- ja nuorisopsykiatrinen hoito, joka on järjestettävä vähintään 3 kuukaudessa.

Lisätietoja sairaalan saapumista saatte tästä sekä hoitoonpääsystä ja hoitoonpääsyajoista tästä.


suomenkielinen versio | english version

Päivitetty 30.8.2012 12:49

in English

© Keskussairaalantie 19 · 40620 Jyväskylä · Puh. (014) 269 1811