Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoketjut

Hoitoketjut ovat ammattilaisten käyttöön suunniteltuja alueellisia toimintamalleja, joiden tavoitteena on tunnistaa oikea-aikaisesti sairauksia, sujuvoittaa hoitoa sekä yhtenäistää lähetekäytäntöjä. Hoitoketjut perustuvat Käypä hoito -suosituksiin sekä näyttöön perustuvaan lääketieteeseen. Niissä määritellään työnjako perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon välillä ja hoitoketjut ohjaavat toimimaan, missä toteutetaan hoitosuosituksessa ehdotetut taudin tai oireyhtymän ehkäisyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon kuuluvat asiat. Potilaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Hoitoketjuja kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Hoitoketjut tukevat sairaanhoitopiirin strategiaa - potilas ensin. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoketjut ovat linkitettynä Terveysporttiin.

Hoitoketjut
Fysiatria Hoitoketjun muoto ja tulostettava esite
Teksti
Teksti
Teksti
Teksti
Teksti
Teksti
Teksti
Teksti
Keuhkosairaudet
Teksti
Teksti
Kuva
Teksti

Kirurgia

Kuva
Kuntoutus
Kuva
Lastentaudit
Kuva
Kuva
Kuva

Kuva

Esite

Kuva
Kuva
Neurologia ja geriatria
Teksti
Kuva

Kuva

esite

Naistentaudit ja synnytykset
Kuva
Kuva
Psykiatria
Kuva
Reumataudit

Adobe Pdf

(Ääneseutu, Wiitaunioini, Seututerveyskeskus ja Muurame)

Adobe Pdf

Adobe Pdf
Sisätaudit ja endokrinologia
Kuva
Kuva
Kuva
Sydän- ja verisuonitaudit
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Yleiset
Kuva
Kuva
Kuva