Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoketjut

Hoitoketjut koskevat sairauden hoitoa ja työnjakoa tietyllä alueella, kuten sairanhoitopiirissä. Hoitoketjuissa määritetään työnjako perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon välillä ja ne ohjaavat toimimaan, kuka tekee hoitosuosituksessa ehdotetut taudin tai oireyhtymän ehkäisyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon kuuluvat asiat ja missä.

Hoitoketjut ovat suunniteltu ammattilaisten käyttöön hoidon sujuvuuden tueksi, asiakkaan ja potilaan oikea-aikaiseen sairauden tunnistamiseen ja hoitoon ohjaamiseen sekä lähetekäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Hoitoketjut perustuvat Käypähoito suosituksiin sekä näyttöön perustuvaan lääketieteeseen. Potilaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti. Hoitoketjuja päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Hoitoketjut tukevat sairaanhoitopiirin strategiaa - potilas ensin. Alla on lista Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoketjuista, jotka ovat linkitettynä Terveysporttiin.

Hoitoketjut
Fysiatria Hoitoketjun muoto ja tulostettava esite
Teksti
Teksti
Teksti
Teksti
Teksti
Teksti
Teksti
Teksti
Keuhkosairaudet
Teksti
Teksti
Kuva
Teksti
Kuntoutus
Kuva
Lastentaudit
Kuva
Kuva
Kuva

Kuva

esite

Kuva
Kuva
Neurologia ja geriatria
Teksti
Kuva

Kuva

esite

Naistentaudit ja synnytykset
Kuva
Kuva
Psykiatria
Kuva
Reumataudit

Adobe Pdf

(Äänesseutu, Wiitaunioini, Seututerveyskeskus ja Muurame)

Adobe Pdf

Adobe Pdf
Sisätaudit ja endokrinologia
Kuva
Kuva
Teksti
Kuva
Teksti
Sydän- ja verisuonitaudit
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Yleiset
Kuva
Kuva