Perusterveydenhuollon yksikön hallinnoimat hankkeet

Perusterveydenhuollossa hallinnoidaan erilaisia terveyden edistämiseen liittyviä projekteja ja hankkeita. Meneillään ja viime vuonna toteutetut projektit ovat kuvattu tämän otsikon alla.

Projekteista voi kysyä lisää:

Nina Peränen Hyvinvointikoordinaattori