Hoito- ja potilasohjeita koordinoidaan maakunnan yhteiseen järjestelmään

Hoito- ja potilasohjejärjestelmä (Hopo) on ohjelma, jossa sijaitsevat potilaille ja ammattilaisille tarkoitetut ohjeet.  Ohjelmassa luodaan, muokataan, tallennetaan, hyväksytään ja säilytetään ohjeita, jotka ovat käytettävissä koko Keski-Suomen alueella.

Järjestelmän tarkoituksena on yhtenäistää hoitokäytänteitä ja potilaan saamaa ohjausta. Ohjeiden yhteiskäytöllä vähennetään päällekkäisen työn määrää. Hopossa on hyväksymis- ja päivitysjärjestelmä, joka tiedottaa sähköpostilla hyväksyjälle uudesta ohjeesta sekä muistuttaa vastuuhenkilöitä ohjeen päivityksestä.

Hoito- ja potilasohjejärjestelmän pääkäyttäjänä ja kouluttajana toimii kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja Sari Rantanen. Tavoitteena on Hopo-järjestelmän laaja käyttö ja tuki ammattilaiselle, sekä ohjeiden helppo saatavuus ja saavutettavuus.

Ammattilaisena järjestelmää käytetään Santran, Intermetson ja Sonetten kautta. Effican päätöksentukeen nostetaan erikoissairaanhoidon omia ohjeita Hopo-järjestelmästä.  Erikoissairaanhoidon ja seututerveyskeskuksen potilasohjeita on julkaistu internettiin kansalaisen omahoidon tueksi. Hopo-järjestelmä toimii pohjana helpolle julkaisemiselle. Erikoissairaanhoidon ohjeita löytyy potilasohjeet sivulta.

Älä epäröi ottaa yhteyttä Sariin, jos tarvitset lisätietoa, opastusta tai koulutusta yksikköösi.

Lisätietoja

Sari Rantanen
kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja (potilasohjaus)

etunimi.sukunimi(at)ksshp.fi