Toimijaverkostot terveyden edistämistyön edistämisessä

Yksikkömme työntekijät ovat joko osallisina tai vetovastuussa alla olevissa toimijaverkostoissa. Jos kiinnostut toiminnasta, voit olla yhteydessä toimijaverkoston yhteyshenkilöön.

Keski-Suomen hyvinvointiryhmä

 • on nimeämisvaiheessa
 • ryhmän tarkoituksena on koordinoida ja johtaa maakunnan hyvinvointityötä ja valmistella mm. alueellinen hyvinvointikertomus
 • ensimmäinen kokous on 4.4.2018, työryhmää koordinoi maakuntaliitto ja sairaanhoitopiiri

Maakunnallinen osallisuus foorumi

 • toimii maakunnan osallisuusasioiden edistävänä toimijaverkostona.
 • Keski-Suomi 2020 osallisuuden kehittämistyöryhmä edistää maakunnallisen osallisuusohjelmaa ja toimintaa, johon osallisuusfoorumi voi ottaa kantaa ja kommentoida sekä toimii viestinvälittäjänä omiin asukasverkostoihin.
 • Foorumin toimintaa voi seurata joko Innokylässä tai ks2020 sivulla.
 • Verkostosta vastaavat Susanna Mutanen (KSSHP), Nina Peränen (KSSHP) ja Emmi Hyvönen (Jyväskylä ja ks2020 projekti)
 • Kokoontuu noin 4-5 kertaa vuodessa

Maakunnan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto:

 • hyvinvointityötä kunnassa ja maakunnassa tekevien ryhmä, jossa seurataan mm. hyvinvointivalmistelua ja jaetaan hyviä kokemuksia. Verkosto perustettu yhdessä ei olla yksin – hankkeen kanssa
 • kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa
 • Verkostosta vastaavat Sirpa Pekkarinen (Koske) ja Nina Peränen (KSSHP)

Hyvinvoivien lasten ja nuorten Keski-Suomi –toimijaverkosto

 • tavoitteena on lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen; kuten

  • hyvien käytäntöjen jakaminen

  • perheiden tukeminen hyvinvointia lisäävissä teoissa

  • hyvinvointia edistävien toimintojen järjestäminen

  • vaikutamme siihen, että ympäristö mahdollistaa hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä

  • tehostamme perheiden ja ammattilaisten yhteistyötä

  • huomioimme hyvinvoinnin osatekijät ja paikalliset toimijat omassa työssä, järjestettävissä tilaisuuksissa ja päätöksenteossa

  • sitoudumme työssämme yhdessä sovittuihin, lasten ja nuorten hyvinvointia tukeviin toimintatapoihin

 • toimijajoukkoon kuuluu työntekijöitä kuntien eri hallinnonaloilta, hankkeista ja järjestöistä

 • Toiminnan keskiössä ovat neuvolaikäiset lapset ja lapsiperheet, peruskoululaiset ja toisen asteen opiskelijat.

 • Koollekutsuja ja viestittäjä eeva.nykanen@ksshp.fi.

Ruokakasvatustyöryhmä, Jyväskylän kaupunki

 • Varhaiskasvatuksen ja Jyväskylän ruokapalvelun liikelaitos Kylän Kattauksen yhteistyöryhmä, jossa työskennellään yhdessä lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen kehittämiseksi.
 • Sihteeri salla.kaurijoki@jkl.fi

Keski-Suomen kuntien ruokapalvelun ravitsemusverkosto

 • Verkosto toimii pääasiassa viestittäjänä ja keskustelufoorumina.
 • Tapaaminen kerran vuodessa.
 • Kukin tapaaminen keskittyy yhteen teemaan, kuten ajankohtaiset ruokailusuositukset, eri ikäryhmien ruokailu, ruokapalvelu terveyden edistäjänä. Verkostossa on yhteyshenkilö kustakin Keski-Suomen kunnasta. Yhteistyökumppanina mm Seututerveyskeskuksen ravitsemustyöryhmä, Hyvinvoivien lasten ja nuorten K-S toimijaverkosto.
 • Koollekutsuja ja viestittäjä eeva.nykanen@ksshp.fi

Sydänverkosto

Elämäntaparyhmäohjauksen verkosto

Meijän polku

 • Meijän polulla keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen keskitytään neljän teeman, eli liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta.
 • Meijän polun tavoitteena on terveempi ja hyvinvoiva Keski-Suomen väestö.
 • Yhteystiedot: Projektipäällikkö Pirjo Mustonen, p. 014 269 5290, pirjo.mustonen(a)ksshp.fi

Lue lisää http://www.meijanpolku.fi/

Tule mukaan http://www.meijanpolku.fi/?page_id=740

Kansallinen hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto:

 • maakuntien hyvinvointivalmistelun vastaavien ryhmä, jossa seurataan eri maakuntien hyvinvointityön vaihetta. Verkostoa koordinoi THL.
 • kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot (STESO) ry

 • Keski-Suomi on yhdistyksen perustajajäsen sekä hallituksen jäsen
 • Yhdistys järjestää verkostopäivät jäsenorganisaatioille kaksi kertaa vuodessa.  Seuraava on 15.3.
 • Vetovastuu vaihtuu kolmen vuoden välein eri jäsenorganisaatioiden kesken

Kys Erva alueen maakuntaliittojen ja sairaanhoitopiirien hyvinvointivastaavien verkosto:

 • perustettu vahvistamaan alueellista hyvinvointityön yhteistyötä
 • kokoontuu 2 kertaa vuodessa