Tieteellinen toiminta

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdään laadukasta, innovatiivista ja vaikuttavaa yliopistotasoista, kansallisesti ja kansainvälisesti arvotettua eri tieteenalojen tutkimusta, lääketutkimuksia sekä ammattikorkeakoulutasoisia opinnäytetöitä. 

Sairaanhoitopiirin tutkimusstrategisena tavoitteena on edistää terveyttä ja sairauksien ehkäisyä kehittämällä diagnostiikkaa, hoitoa, kuntoutusta ja terveyspalvelujärjestelmää.

Menestyksekkään tieteellisen tutkimuksen perusedellytykset ovat erityisosaamisalueiden syventäminen, tutkimustyöstä motivoituneiden nuorten tutkijoiden rekrytointi, tutkimusyhteistyön verkottuminen ja tutkimusrahoituksen turvaaminen. Maine kehittyvänä työyhteisönä tukee osaavan henkilöstön saatavuutta.

Sairaanhoitopiirissä työskentelee tutkijanuran eri vaiheessa olevia henkilöitä. Tutkijalle pyritään mahdollistamaan tutkijana kehittyminen kliinisen työn rinnalla esim. tarjoamalla asianmukaisia tiloja, varusteita sekä tietojenkäsittelyohjelmia.

Tieteellinen tutkimustoiminta perustuu säädöksiin ja lakeihin sekä sairaanhoitopiirin tutkimusstrategiaan, yleiskirjeisiin sekä tieteellisen tutkimuksen periaatteisiin ja ohjeisiin.

Mikäli sinulla on tutkimustoimintaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä.

Tutkijoiden ohjausklinikka KSKS:ssa

Tutkimuspalvelut haluavat tarjota tutkijoille apua tutkimuslomakkeiden, asiakirjojen ym. laatimisessa sekä lainsäädännön ja muun ohjeistuksen ymmärtämisessä. Tutkijoiden ohjausklinikka jatkuu joka kuun ensimmäinen perjantai (13.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.5.2.6.), mikäli se ei ole pyhäpäivä, klo 12.30-13. Tarv. aikaa voidaan jatkaa klo: 13.30 saakka. Ohjausklinikka kokoontuu Minikampuksen neuvotteluhuoneessa (rak. 1, 2. krs). Mahdollisista peruutuksista tai muutoksista ilmoitetaan Santran etusivulla.

Ohjeistusta saat myös päivittäin ottamalla yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse tutkimuspäällikkö Päivi Lampiseen (paivi.lampinen@ksshp.fi, 014 269 5134) tai tutkimuskoordinaattori Kirsi Pylvänäiseen (kirsi.pylvanainen@ksshp.fi, 014 269 1988). Samalla voidaan myös sopia henkilökohtainen tapaamisaika, jos siihen on tarvetta.

KSSHP:n tietosuojaohjeet

Ksshp:n tietosuojaohjeistus tutkimusaineistojen käsittelystä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hävittämisestä löytyvät tutkimusmateriaaliarkista https://arkki.medikes.fi/tutkimukset/tutkimusmateriaali/SitePages/Kotisivu.aspx, jonne koko shp:n henkilökunnalla on pääsy omilla tunnuksillaan.

”Sairaanhoitopiirissä tehtävien tutkimusten tutkimusaineistot tallennetaan ja säilytetään Tutkimusmateriaaliarkissa. Tutkimuksen päätyttyä, aineisto arkistoidaan omaan arkki-ohjelmaan (lisätietoja tutkimuspäälliköltä). Jokainen arkki -käyttäjä on velvollinen huolehtimaan arkaluonteisten tietojen asianmukaisesta käsittelystä niin työpaikalla kuin myös työpaikan ulkopuolella. Päätutkija on vastuussa siitä, että kukin arkki-tunnuksen saaja on tietoinen tietosuojasta.

Mikäli tietoa joudutaan siirtämään henkilöltä toiselle tai ulkopuoliselle levyasemalle (muistitikku, ulkoinen muistiasema), tulee siirtovaiheessa ottaa huomioon, että siirrettävässä tiedostossa ei ole tietoja, joilla tutkittava voidaan tunnistaa (nimi, hetu, osoite). Muistitikku voidaan tarvittaessa salata siten, että sinne tallennetun tiedon pystyy avaamaan vain salasanalla.

Tutkimusrekisteritietoja ei ole luvallista säilyttää muistitikuilla, CD-levyillä tai henkilökohtaisen tietokoneen muistissa, jos ne sisältävät henkilötietoja, joista tutkittavat on tunnistettavissa. Myöskään sairaanhoitopiirin tietojärjestelmän M-tallennuslevyä tai muita levyjä ei saa käyttää tunnistettavien potilastietojen arkistointiin.”

Tutkijoiden tulee myös ottaa huomioon, ettei henkilö- tai muita tunnistetietoja saa siirtää sähköpostilla mihinkään, vaan ne tulee suojata. Kun esim. Jani Saalamoa/Medi-IT:tä pyydetään etsimään tiettyjä tietoja tmv. tutkimusta varten, niin heille ei toimiteta sähköpostilla, avoimella tikulla, CD:llä tmv. henkilö/tunnistetiedollisia tietoja, vaan ne laitetaan Janin pyytämäänsä tutkimusarkkikansioon (ensin yhteys Janiin; jani.saalamo@ksshp.fi, p. 51987), josta hän ne voi katsoa ja laittaa sinne tai suoraan tutkimuskansioon hakemansa tiedot tai sovitaan erikseen Medi-IT:n kanssa, miten asia hoidetaan.

Muistattehan myös, että tutkimuksella tulee olla tutkimusluvat ja tutkijatunnukset kunnossa ennen kuin potilastietoja saa kerätä/katsoa tutkimusta varten.

Ohjeistus henkilö- ja tunnistetietojen käsittelystä, siirtämisestä ja säilytyksestä koskee myös ns. laaturekistereitä ja niihin liittyviä selvityksiä.

Lisätietoja saa myös Tietosuojaohjeista https://uusi.medikes.fi/public/default.aspx?nodeid=33923&culture=fi-FI&contentlan=1, tieteellisen tutkimuksen sivustolta  http://www.ksshp.fi/fi-FI/Ammattilaiselle/Tieteellinen_toiminta/Tutkimuksen_valmistelu_ja_aloittaminen/Tutkimukseen_liittyvat_lait_asetukset_ja(44352) ja Santran Tietoturvaportaalista sekä tutkimuspäällikkö Päivi Lampiselta, tekninen asiantuntija Jani Saalamolta ja tietosuojavastaava Riitta Huuskolta.