KSSHP:n hallituksen 9.8.2017 tekemiä päätöksiä

Julkaistu 9.8.2017 klo 14.59

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti tämänpäiväisessä (9.8.2017) kokouksessaan myydä Kangasvuoressa olevan sairaala-alueen VRP Keski-Suomi Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Kauppahinta on 1,7 miljoonaa euroa. Kauppahinnan maksun myötä omistusoikeus siirtyy ostajalle 31.12.2017.

KSSHP:n hallitus päätti myös, että sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman ja kauppakirja on allekirjoitettu, tuleva omistaja saa käyttää maanomistajan puhevaltaa parhaillaan vireillä olevassa kaavamuutoshankkeessa. Jyväskylän kaupunki laatii parhaillaan Kangasvuoren alueelle Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuonna 2014 tekemästä hakemuksesta uutta asemakaavaa.

Tällä hetkellä Kangasvuoren sairaalan tiloissa toimii psykiatrian kuntoutustutkimusyksikkö. Psykiatrian toimintoja on kuitenkin jo aiemmin suunniteltu siirrettäväksi pois Kangasvuoren sairaalan tiloista. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialan suunnitelmissa on uusi hoitokeskus, jossa yhdistettäisiin kaksi psykiatrista yksikköä, joiden tavoitteena olisi mm. tehostaa sairaalasta kotiin palaavien potilaiden hoitoa ja kuntoutusta.

Lisätietoja:
KSSHP:n johtaja Juha Kinnunen 040 567 5415 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri osallistuu työnimeltä ”Järvi - Suomen yliopistollista sairaalaa” koskevaan selvitystyöhön

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti tänään, että KSSHP osallistuu työnimeltä ”Järvi - Suomen yliopistollinen sairaala” koskevaan selvitystyöhön.  KYS- yhteistyöalueella selviteltäviä asioita ovat mm. alueella tarjottavat erikoissairaanhoidon palvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä erinäisiin muihin tukipalveluihin, kuten hankintoihin, logistiikkaan, materiahallintoon ja SOTE -osaajien koulutusyhteistyöhön liittyvät palvelut. Selvitystyön kustannukset ovat noin 10 000 euroa ja ne jaetaan kaikkien selvitystyöhön osallistuvien kesken.

- Erva -alueellamme tätä yhteistyötä on tehty jo tähänkin mennessä muun muassa lääkehankinnoissa. Mutta tulevaisuutta ajatellen ja muuttuvien sote ratkaisujen myötä meidän on nyt viisasta selvitellä, millä kaikilla muilla eri sektoreilla me voimme tiivistää yhteistyötämme, toteaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Vesa Kataja.

Selvitystyöhön ovat KYS- yhteistyöalueelta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi tulossa mukaan SiunSote, Keski-Suomen liitto, Etelä-Savon liitto ja sairaanhoitopiiri, Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

Selvitystyö pyritään käynnistämään mahdollisimman nopeasti ja sitä koordinoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.

Lisätietoja:
KSSHP:n johtajaylilääkäri Vesa Kataja 014 – 269 1680