KSSHP:n seksuaaliterapeutit ja -neuvojat sekä alan opiskelijat kampanjoivat omilla kasvoillaan seksuaaliterveyden tunnetuksi tekemisestä, teemalla seksuaaliterveydestä Saa puhua

Julkaistu 10.5.2017 klo 9.00

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin moniammatillinen seksuaalineuvojien ja -terapeuttien verkosto haluaa nostaa toukokuun puolivälissä (15.5. - 17.5.2017) sekä syyskuussa (21. - 22.9.2017) seksuaaliterapeuttien ammatin ja seksuaaliterveyteen liittyvät asiat monipuolisesti esille.

Toukokuussa Kansalaistoiminnan keskus Matarassa ja Keski-Suomen keskussairaalan pääaulassa jaetaan tietoa sekä kansalaisille että ammattihenkilöstölle mm. siitä millä tavoin seksuaaliterveys pitäisi ottaa huomioon hoitotyössä, miten monikulttuurisuus tulisi huomioida hoitotyössä, miten parisuhdetta voidaan tukea, miten seksuaalista väkivaltaa voidaan ennalta ehkäistä ja millaisia myyttejä ja tabuja seksuaalisuuteen liittyy (15.5. – 17.5.2017 ohjelma alla).

Syksyllä pidettävässä valtakunnallisessa kongressissa tavoitteena on laajentaa terveydenhuollon ammattilaisten osaamista kohdata potilas/asiakas kokonaisvaltaisesti ja ottaa seksuaalisuus puheeksi luontevana osana ohjausta ja neuvontaa. Koulutus on tarkoitettu myös opetustoimen ja sosiaalipuolen ammattilaisille.

Alan ammattilaiset vetoavat omilla kuvillaan Saa puhua -kampanjassa

Seksuaaliterveydestä Saa puhua -kampanjaa tukemaan tulleet KSSHP:n seksuaaliterapeutit ja -neuvojat sekä alan opiskelijat ovat antaneet kampanjalle omat kasvonsa. Toiveena on, että potilaat hoidettaisiin jatkossa kokonaisvaltaisesti myös seksuaaliterveyteen liittyvistä näkökulmista.

Saa puhua -kampanjan tavoitteena on, että potilaat rohkaistuisivat tarpeen vaatiessa puhumaan myös seksuaaliterveydestään liittyvistä asioista ja että terveydenhuollon ammattilaiset huomioisivat tarvittaessa potilaiden seksuaalisuuden sekä eri sairauksien ja hoitojen siihen mahdollisesti tuomat haasteet ja ongelmat. Seksuaalineuvonnan tarpeet voivat tulla esille mm. erilaisten sairauksien myötä. Seksuaaliterveyden huomioiminen kuuluu jokaiselle hoitotyötä tekevälle, niin lääkärille kuin hoitajallekin.

- Potilaalle tai asiakkaalle on tärkeää kuulla ja tietää, ettei hän ole yksin pulmineen. Itse olen työssäni huomannut, että potilaille on tärkeää kuulla, että monilla muillakin samaa sairautta sairastavilla tai samassa elämäntilanteissa olevilla on samanlaisia ongelmia ja tunteita. Pelkkä tieto siitä, että näistäkin asioista saa puhua helpottaa syyllisyyden ja häpeän tunnetta, kertoo sairaanhoitaja,  seksuaalineuvoja Pirkko Kinnunen.

Kinnunen korostaa, että on tärkeää, että potilas saa yksilöllistä keskusteluapua terapeutin kanssa silloin, kun hän itse sitä kokee tarvitsevansa.

- Seksuaaliterapia on yksilöllistä, ammatillista, tavoitteellista ja se lähtee aina asiakkaan tai potilaan tarpeista käsin.Seksuaaliterveys on erittäin laaja kokonaisuus

Seksuaaliterveyteen liittyy monia asioita, joista saa puhua. Näitä ovat mm. sairauden/vamman vaikutukset seksuaalisuuteen, toiveet, omat rajat, imetys, raskaus, häpeä, perheen perustaminen, lapsettomuus, murrosikä, kuukautiset, lapsen seksuaalinen kehitys, masturbointi, ikääntyminen, hedelmöityshoidot, raiskaus, haluttomuus, homous, lesbous, transseksuaalisuus, muunsukupuolisuus, sukupuolen korjaus, aseksuaalisuus, sukupuolitaudit, väkivalta, kulttuurierot, limakalvojen kuivuus, vaginismista, erektiohäiriöistä, ehkäisy, rakkaus, orgasmi, vaihdevuodet, keskenmeno, läheisyydentarve jne.

Lisätietoja:
sairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti Pirkko Kinnunen, KSSHP puh. 014 - 269 3520
ylihoitaja Mietola-Koivisto Tarja, KSSHP puh. 014 - 269 1442

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEKSUAALITERVEYDESTÄ SAA PUHUA -TEEMAPÄIVÄT 15.5. – 17.5.2017

Seksuaalisuus puheeksi (luento)

JAMK/Seksuaaliterveyden opiskelijat
15.5.2017 kello 12 - 13 ja kello 14 - 15 Jyväskylän keskussairaalan auditorio

Seksuaaliterveyteen liittyvät teemat ovat esillä:

15.5.2017                            klo 9 – 13 Kansalaistoiminnan keskus MATARA (Matarankatu 6 A 1)
16 – 17.5.2017                    klo 9 – 13 Keskussairaalan pääaula (Keskussairaalantie 19)

Mukana esittelemässä toimintaansa seksuaaliterveyteen perehtyneet asiantuntijat sekä alan opiskelijat.

Esiteltäviä teemoja ovat mm. 
- seksuaaliterveyden huomioiminen hoitotyössä
- seksuaalivähemmistöjen tukeminen
- maahanmuuttajien seksuaaliterveyden edistäminen
- monikulttuurisuuden huomioiminen hoitotyössä
- parisuhteen tukemiseen liittyvät teemat
- seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisy
- seksuaaliterveyteen liittyvä materiaali ja apuvälineet
- myyttejä ja tabuja
- koulutusten esittelyä
- ehkäisy- ja perhesuunnittelutoiminta