Keski-Suomen keskussairaalalle vauvamyönteisyyssertifikaatti

Julkaistu 5.3.2019 klo 15.11

Keski-Suomen keskussairaalalle on myönnetty tänään 5.3.2019 vauvamyönteisyyssertifikaatti, joka on arvostettu tunnustus hyvästä imetystä tukevasta toiminnasta.

- Sertifikaatti osoittaa, että Keski-Suomen keskussairaalassa on tehty pitkäjänteistä työtä vastasyntyneiden imetyksen edistämisen eteen, iloitsee ylihoitaja Tiina Schildt.

Vauvamyönteisyydellä tarkoitetaan imetyksen suojelemista, edistämistä ja tukemista synnytyssairaaloissa, joissa hoidetaan raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä äitejä sekä imeväisikäisiä lapsia.

Auditoinnissa arvioidaan laajasti vauvamyönteisyyden toteutumista

Keski-Suomen keskussairaala on kuudes auditoitu sairaala, jossa auditointi on voimassa. Vauvamyönteisyyssertifikaatti myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan sellaiselle yksikölle, joka todistetusti noudattaa kaikessa toiminnassaan kansainvälisen vauvamyönteisyysohjelman mukaisia käytäntöjä.

Vauvamyönteisyyttä arvioidaan Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Unicefin kriteereillä. Kriteerit sertifikaatin saamiseen ovat vauvamyönteisyyden kymmenen askelta ja WHO-koodi. Vauvamyönteisyyden auditoinnin tekee THL, jonka koolle kutsuma, imetyksen asiantuntijoista koostuva auditointiryhmä arvioi synnytyssairaalan.

Auditoinnissa arvioidaan mm. sairaalan vauvamyönteisohjelma, imetyksen toimintasuunnitelma sekä kaikki ohjausmateriaali, joka on suunnattu henkilöstölle ja perheille liittyen imetykseen, imeväisen ruokintaan ja vauvamyönteisiin käytönteihin liittyen. Auditointiryhmä havainnoi ja haastattelee hoitajia, lääkäreitä, henkilökuntaa, joka ei osallistu hoitoon (osastosihteeri, sairaalahuoltaja jne.) ja synnytysten ja lastentautien johtoa sekä sairaalassa olevia perheitä.