Geriatria

Geriatrian erikoisalaan kuuluvat sairaudet, joiden tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus vaativat ikääntyneiden henkilöiden erityisongelmien tuntemusta. Vanhuksen toimintakykyä ja terveydentilaa arvioidessa otetaan aina huomioon myös sosiaalinen tilanne.

Yli 65-vuotiaiden potilaiden muistihäiriöiden selvittely ja hoito kuuluvat keskeisenä osa-alueena geriatrian poliklinikan toimintaan. Lisäksi osan lonkkamurtuman sairastaneista vanhuksista kutsutaan geriatriseen jälkitarkastukseen, jolla pyritään ehkäisemään uusia kaatumisia ja murtumia. Muita geriatrisen selvittelyn aiheita ovat lääkitysarviot, moniongelmaisuus ja toimintakyvyn heikentyminen.

Keskussairaalan geriatrinen toiminta

Geriatrian poliklinikalla tehdään muistin ja toimintakyvyn arvioita, joissa käytetään yleisesti hyväksyttyjä kysely- ja testausmenetelmiä, esim. muistin ja kognition arviossa CERAD-testiä. Tarvittaessa arviota täydennetään psykologin tekemällä neuropsykologisella tutkimuksella. Muistitutkimusten radiologisena perustutkimuksena on pään tietokonetomografia, tarvittaessa pään magneettikuvaus. Laboratoriotutkimukset ja sydänfilmi ovat myös aina tarpeen. Poliklinikan tiimiin kuuluu geriatri tai geriatriaan erikoistuva lääkäri, geriatrinen sairaanhoitaja, osastonsihteeri ja tarvittaessa muistikuntoutusohjaaja.

Kuntoutusosastolla kuntoutetaan myös vanhuspotilaita, joilla on tuki- ja liikuntaelinpulmien lisäksi muitakin terveys- tai sosiaalisia ongelmia, jolloin he hyötyvät moniammatillisesta kuntoutusotteesta. Fysioterapian lisäksi tarvitaan usein sosiaalityöntekijän, fysiatrin, neurologin, psykologin, psykiatrin tai toimintaterapeutin arvioita. Geriatri toimii hoidosta vastaavana lääkärinä.

Geriatrian poliklinikalle ja kuntoutusosastolle tarvitaan lääkärin lähete.