Psykiatria mukana Sosiaali- ja terveysministeriön savuttomuutta tukevassa kärkihankkeessa

Julkaistu 26.7.2017 klo 13.29

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatria on mukana Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeessa, jossa on tavoitteena edistää mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien terveyttä ja hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta. Hankkeen tavoitteena on tukea tupakoinnin lopettamista, mihin motivoi muun muassa se, että uuteen sairaala Novaan ei ole psykiatriallekaan varattu tupakointitiloja.
Hankkeessa ovat mukana Filha ry., A-klinikkasäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Kuntoutusliitto ja yhteensä 11 sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialat. Psykiatrian toimialueen johto osallistuu alueellisten toimintalinjojen suunnitteluun ja hankkeeseen tarvittavien henkilöstöresurssien tuottamiseen. Toimialueelle on perustettu moniammatillinen savuttomuustyöryhmä.

Työvaiheet hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Terveydenhuollon johdon kanssa tehtävä alueellinen ja paikallinen yhteistyö
2. Keskeisten terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen vahvistaminen
3. Vertaistoimijoiden kouluttaminen tukemaan tupakoimattomuutta
4. Tehokkaiksi havaittujen tupakkavieroitusmenetelmien ottaminen käyttöön
5. Koulutusmateriaalin ja verkkopohjaisen tietopaketin tuottaminen

Hanke on määrä toteuttaa 1.4.2017 – 31.12.2018

Projektihenkilönä/aluevastaavana tässä toimii asiantuntijasairaanhoitaja
Anne Puttonen, jonka tavoittaa puhelinnumerosta (014) 269 3514.