Sisätaudit

Sisätautien erikoisala koostuu lääketieteen kahdeksasta erikoisalasta, joista voit lukea lisää alla olevilta sivuilta.

Sisätaudeilla potilaita hoidetaan kolmella vuodeosastolla, päiväsairaalassa ja lukuisilla ajanvarauspoliklinikoilla. Lisäksi sisätautien vastuualueeseen kuuluvat hemodialyysiyksikkö, sydäntutkimusyksikkö sekä sydänvalvomo.

Kiireellistä tutkimusta ja hoitoa vaativat potilaat otetaan sairaalaan päivystyksen kautta. Ajanvarauspoliklinikan potilaista suurin osa on saanut jatkotutkimuslähetteen perusterveydenhuollosta. Toimintaa kehitetäänkin tiiviissä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.