Kardiologia

Tavallisimpia kardiologian erikoisalalla  hoidettavia sairauksia ovat

  • sepelvaltimotauti ja sydäninfarktit,
  • sydämen akuutti ja krooninen vajaatoiminta,
  • erilaiset läppäviat sekä
  • rytmihäiriö ongelmat.

Kardiologian yksikköön kuuluvat kardiologian poliklinikka, sydänosasto sekä sydäntutkimusyksikkö ja sydänvalvonta.

Akuuteissa tilanteissa sydänvalvonnassa hoidetaan kriittisesti sairaita, seurantaa ja valvontatasoista hoitoa tarvitsevia potilaita. Sydäntutkimusyksikössä tehdään sepelvaltimoiden varjoainekuvauksia, pallolaajennuksia ja tahdistimien asennuksia.

Sydänosastolla hoidetaan päivystyksestä tulevia sydänpotilaita sekä sydänvalvonnasta tai yliopistosairaalasta jatkohoitoon tulevia potilaita. Lisäksi kotoa käsin varjoainekuvaukseen, tahdistimen asennukseen tai muuhun toimenpiteeseen tai tutkimukseen tulevat potilaat tulevat pääasiassa sydänosastolle.

Teemme yhteistyötä yliopistosairaaloiden kanssa, joissa tehdään vaativampia sydämen toimenpiteitä kuten esimerkiksi ohitusleikkauksia, sydämen läppäleikkauksia sekä erilaisia elektrofysiologisia rytmihäiriöiden tutkimuksia ja hoitoja.