Taksin tilauskäytännöt

Keskussairaalan edessä on taksitolppa. Tarvittaessa taksin tilauksessa auttaa osaston henkilökunta tai pääaulan neuvonta.

Kelan suorakorvaamat taksimatkat

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä taksimatkat tilataan Keski-Suomen Taksi Oy:sta numerosta 0100 876 50, koska Kelan korvaamien, sairauden vuoksi tarpeellisten taksimatkojen tilaaminen on keskitetty Keski-Suomen Taksi Oy:lle. Järjestely mahdollistaa taksimatkojen sähköisen tiedonsiirron Kelaan sekä taksimatkojen yhdistelyn silloin, kun asiakkaan terveydentila sen sallii.

Puhelu maksaa 1,67 € + pvm / vastattu puhelu.

Tilauksen yhteydessä kysytään

  • matkustajan nimi ja henkilötunnus
  • osoite, mistä taksi noutaa matkustajan
  • matkan kohde
  • kellonaika, jolloin matkustajan pitää olla perillä hoitoyksikössä
  • tarvitseeko matkustaja saattajan
  • noudetaanko matkustaja osastolta
  • puhelinnumero, josta matkustajan tavoittaa 

Asiakas maksaa taksikeskuksesta tilatuista matkoista vain sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuosuuden 16,00 € matkalta.

Vuotuinen omavastuuosuus (ns. matkakatto) on 272 euroa.

Jos matkaa ei tilata Kelan osoittamasta keskitetystä tilausvälityskeskuksesta, taksimatkan omavastuuosuus on yhdensuuntaiselta matkalta 32 euroa. Tätä omavastuuosuutta ei lasketa mukaan asiakkaan matkakattokertymään. Yhdensuuntaisen matkan 32 euron omavastuun joutuu maksamaan aina, vaikka asiakkaan matkakatto olisikin jo täyttynyt keskitetystä tilausnumerosta tilattujen taksimatkojen tai joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen omavastuuosuuksista. Korvausta matkasta haetaan jälkikäteen Kelasta.

Huom. Kelan matkakorvausten omavastuut nousevat 1.1.2016

Hallituksen esityksen mukaan sairausvakuutuslain (1224/2014) mukaan korvattavien matkojen omavastuuosuudet nousevat 1.1.2016 alkaen seuraavasti:

  • yhdensuuntaisen matkan omavastuu nousee nykyisestä 16,00 eurosta 25,00 euroon
  • vuotuinen omavastuu (nk. matkakatto) nousee nykyisestä 272,00 eurosta 300,00 euroon
  • taksimatkojen korotettu omavastuu nousee 32,00 eurosta 50,00 euroon.

Lue myös: Kelan verkkosivujen yhteistyökumppaneiden matkakorvaussivusto.

Todistus matkakorvausta varten

Jos asiakkaan terveydentila edellyttää taksikuljetusta, terveydenhuollon ammattihenkilö antaa asiakkaalle todistuksen matkakorvausta varten (SV 67) kertamatkalle, määräajaksi tai toistaiseksi.

Kertamatkaa varten kirjoitetun todistuksen asiakas säilyttää itsellään, koska Kela voi pyytää sitä jälkikäteen. Määräajaksi tai toistaiseksi kirjoitetun todistuksen asiakas toimittaa Kelaan. Jos asiakkaalla on pitkäaikainen todistus Kelassa, ei hän tarvitse erillistä todistusta käynneistään julkisen terveydenhuollon yksiköihin tai Kelan järjestämään kuntoutukseen.

Yksityisen terveydenhuollon käynneistä todistus taksimatkaa varten voidaan antaa vain silloin, kun asiakkaan saama hoito tai asiakkaalle tehty tutkimus on sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa.

Lähin taksi, oman kotikunnan taksi vai vakiotaksi

Taksikeskus lähettää asiakkaalle yleensä lähimmän mahdollisen auton. Asiakas tai tilaaja voi esittää tilauksen yhteydessä toiveen oman kotikunnan taksiautoilijasta. Oikeus vakiotaksin käyttöön on kuitenkin vain sellaisilla henkilöillä, joilla on Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen päätös, sekä alle 16-vuotiailla yksin matkustavilla lapsilla.