Sähköiset palvelut


Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on potilaiden käytössä mm. seuraavat sähköiset palvelut, joita esitellään tässä osiossa:

eResepti eli sähköinen resepti on sähköinen lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. eReseptit tallennetaan valtakunnalliseen Kelan ylläpitämään Reseptikeskukseen.

Kirurgian, naistentautien, silmätautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä hammas-, suu- ja leukakirurgian potilaiden on mahdollista täyttää esitietolomake sähköisesti. Tällä hetkellä on käytössä kaksi sähköistä palvelua. Potilas saa kirjeessä ohjeen, jonka kautta hän täyttää lomakkeen.

Hyvis.fi -portaalin kautta potilaat voivat kirjautua pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Oma Hyvikseen. Kirjautumisen jälkeen potilaan on mahdollista täyttää erilaisia yhteydenotto- ja esitietolomakkeita sekä asioida sähköisesti terveydenhuollossa työskentelevien kanssa ns. salatun sähköpostin eli tietoturvallisen viestinvälityksen kautta.

Osassa laboratorion näytteenottopisteitä on käytössä sähköinen ajanvarausjärjestelmä.

Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen palvelu, johon terveydenhuollon toimiyksiköt tallentavat potilaiden hoitotietoja. Arkiston kautta potilastiedot ovat kansalaisen itsensä ja terveydenhuollon toimiyksiköiden käytettävissä.

Päärakennuksessa ja Väistö 3:ssa potilaat voivat ilmoittautua useimmille poliklinikoille omatoimisesti ilmoittautumisautomaateilla.