Sairaanhoitopiiri

Keski-Suomen keskussairaala

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 21 keskisuomalaista kuntaa:

Sairaanhoitopiirin ylin päättävä elin on 49-jäseninen valtuusto. Hallintoa johtaa 9-jäseninen hallitus.

Keski-Suomen keskussairaala sijaitsee Jyväskylässä ja on sairaanhoitopiirimme erikoissairaanhoitoa antava yksikkö. Vastaamme keskisuomalaisten erikoissairaanhoidosta läheisessä yhteistyössä terveyskeskusten, Jokilaakson sairaalan ja Kuopion yliopistollisen sairaalan sekä eräiden muiden erityistason palveluja tuottavien sairaaloiden kanssa.

Sairaanhoitopiirimme on suurin ei-yliopistollinen sairaanhoitopiiri ja täällä ovat edustettuina lähes kaikki lääketieteen erikoisalat. Vahvuutemme ovat ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta, laaja tutkimus- ja koulutustoiminta sekä hyvin hioutunut ja luottamukseen perustuva yhteistoiminta terveyskeskusten kanssa.

Hallinnollisesti sairaanhoitopiiri jakautuu kuuteen toimialueeseen, jotka jakautuvat edelleen 25 vastuualueeseen. Näiden lisäksi liikelaitoksena toimii Keski-Suomen Seututerveyskeskus, joka tuottaa kahdeksan kunnan perusterveydenhuollon palvelut (Keuruu, Multia, Petäjävesi, Konnevesi, Laukaa, Toivakka, Luhanka ja Joutsa). Laboratoriopalvelut sairaanhoitopiirillemme tuottaa Fimlab Oy, pesulatoiminnasta vastaa Sakupe Oy ja ICT-palvelut hoitaa Medi-IT Oy.

Vuoden 2014 lopussa sairaanhoitopiirissä oli 3800 työntekijää (vakanssit), joista lääkäreitä on 438, hoitohenkilöstöä 2 229 ja muuta henkilöstöä 1 133 sekä liikelaitosten työntekijöitä yhteensä 587. Toiminnan menot vuonna 2014 olivat 315,8 miljoonaa euroa.