Hallinto

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jonka alaisuudessa toimii tarkastuslautakunta.

Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallituksen tehtävänä on johtaa ja kehittää sairaanhoitopiirin toimintaa vahvistetun strategian mukaisesti. Hallitus vastaa osaltaan erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta ja palvelutuotannon yhteensovittamisesta sekä toimintaa ohjaavista yleisistä periaatteista.

Virkamiestasolla sairaanhoitopiirin toimintaa johtavat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja.

Sairaanhoitopiirin virkamiesjohdon tasolla toimii sairaanhoitopiirin johtoryhmä, johon kuuluvat johtavien viranhaltijoiden lisäksi myös toimialueiden johtajat ja vuosittain vaihtuva henkilöstön edustaja. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on valmisteleva ja koordinoiva elin, joka vastaa sairaanhoitopiirin kokonaisohjauksesta. Johtoryhmän tehtävänä on käsitellä mm. kaikki merkittävät toiminnan muutoksen, toiminnan suunnittelu ja seuranta.

Sairaanhoitopiirin toiminta jakaantuu kuuteen toimialueeseen, jotka jakaantuvat edelleen vastuualueisiin. Seuraavana hallinnollisena tasona ovat vastuuyksiköt ja pienimpinä yksikköinä ovat toimipisteet.