Elämäntapojen muutosta tukeva verkko-ohjaus

Osana Kokemusasiantuntijuus palveluissa –hanketta, Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on suunniteltu kokemusasiantuntijuutta hyödyntävä digitaalisen omahoidon ohjauksen malli. Keski-Suomen eri terveysasemien asiakkailla on ollut mahdollisuus osallistua verkkoympäristössä toteutettavaan elämäntaparyhmään. Ryhmät on tarkoitettu yli 18 -vuotiaille ylipainoisille henkilöille, joilla on pitkäaikaissairaus tai huoli omasta terveydestä. Ryhmäläisellä tulee olla mahdollisuus käyttää internetiä kotoa käsin.

Muutosmatka-ryhmäohjausmallin kokonaisuuden muodostaa Muutosmatka-verkko-ohjelma tehtävineen, ryhmäläisten verkkokeskustelu, ryhmätapaamiset, verkkotutorointi verkkojaksoilla sekä tukisoitot ryhmäläisille tiettyinä ajankohtina. Ryhmän kesto on kaksi vuotta. Verkko-ohjelma "Muutosmatka" perustuu psykologiseen lähestymistapaan ja se haastaa ryhmäläisiä pohtimaan oman toiminnan taustalla olevia ajattelutapoja ja tunteita. Verkko-ohjelma myös rohkaisee osallistujia tekemään konkreettisia tekoja oman hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelmassa ryhmäläiset perehtyvät omaan tahtiin viikoittain vaihtuviin teemoihin, joita käsitellään tekstien, kuuntelu- ja pohdintatehtävien sekä lyhyiden videotallenteiden avulla. Verkkotukihenkilönä toimii koulutuksen saanut kokemusasiantuntija, jolla on omakohtaista kokemusta elämäntapamuutoksista.

Toiminta on alkanut syksyllä 2015 Keski-Suomen alueen eri terveyskeskuksissa ja parhaillaan on käynnissä yhteensä 16 ryhmää.

Lisätietoja toiminnasta antaa ravitsemussuunnittelija Eeva Nykänen, puh (014) 269 3690 ja liikuntakoordinaattori Liisa Lumiaho, puh (014 )269 3845 sekä projektipäällikkö Kristina Grahn, puh (014) 269 1417.