Kokemusasiantuntijan vastaanottotoiminta Keski-Suomessa

Mitä on kokemusasiantuntijan vastaanotto?

Kokemusasiantuntijan vastaanotto perustuu kuuntelemiselle ja keskustelulle sekä sairauskokemuksen käsittelemiseen ja vertaistukipalveluiden kartoittamiseen. Tavoitteena on, että henkilö, jonka oma tai läheisen sairaus aiheuttaa haasteita arkeen, saa tukea kokemusasiantuntijalta. Kokemusasiantuntija on itse kokenut pitkäaikaissairauden, hyväksynyt sen osana elämäänsä sekä löytänyt tukiverkostoja, voimavaroja ja keinoja hallita sairaudesta aiheutuvia arjen haasteita. Kokemusasiantuntijalla on vahva järjestötausta ja kokemusta vertaisena toimimisena. Kokemusasiantuntija ei ole hoitoalan ammattilainen eikä näin ollen anna hoitoa tai ota kantaa hoitoon / hoitomuotoihin. Kokemusasiantuntija on vaitiolovelvollinen.

Kenelle vastaanotto on tarkoitettu

Kuka tahansa voi varata ajan kokemusasiantuntijan vastaanotolle taustasta riippumatta. Oma sairastuminen, pitkäaikaissairaus, läheisen sairaus, yksinäisyys, omaishoitajana toimiminen, työttömyys ja niistä aiheutuvat haasteet ovat asioita, joita voi käsitellä luottamuksellisesti keskustellen kokemusasiantuntijan kanssa. Kaikki keskustelut ja toiminnot lähtevät asiakkaiden omista tarpeista eikä asiakkaan sairaus- tai kokemustaustalla ole vastaanotolle ohjautumisen kannalta merkitystä.

Missä kokemusasiantuntijan vastaanotto toimii?

Kokemusasiantuntijan vastaanoton kokeiluja on vuoden 2016 aikana toteutettu kolmella terveysasemalla. Kokemusasiantuntijan vastaanotto toimii tällä hetkellä: 

  • Jyten alueella keskustan terveysasemalla torstaisin


Kokemusasiantuntijan tunnin vastaanotto on maksuton palvelu ja asiakkaalle voidaan varata tarpeesta riippuen 1-3 käyntikertaa. Vastaanotto toimii kaikilla asemilla kello 9-14.30 välisenä aikana.

Kuinka kokemusasiantuntijan vastaanotolle pääsee?

Asiakas voi varata itse ajan kokemusasiantuntijan vastaanotolle soittamalla terveysaseman ajanvaraukseen. Lisäksi terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilainen voi varata ajan vastaanottokäynnin yhteydessä. Jyten keskustan asiakkaat voivat varata ajan itse sähköisesti Hyviksen kautta!  

Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan Jyväskylän yliopiston toimesta. Asiakkaita pyydetään osallistumaan tutkimukseen ennen vastaanotolle osallistumista sekä vastaanottojen jälkeen. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista eikä vaikuta kokemusasiantuntijan vastaanoton sisältöön.

Kuka on kokemusasiantuntija?

Kokemusasiantuntija on käynyt sairaanhoitopiirin 8 kuukauden pituisen koulutuksen. Kokemusasiantuntijalla voi olla taustaa mielenterveys- tai päihdeongelmista, kuin myös somaattisista sairauksista. Koulutuksessa harjoitellaan muun muassa:

  • Vuorovaikutustaitoja
  • Ryhmätyöskentely- ja esiintymistaitoja
  • Atk -taitoja

Lisäksi kokemusasiantuntijat kirjoittavat oman tarinan kokemuksistaan ja käsittelevät sen merkitystä omalle kokemusasiantuntijuudelleen.

Uutisia ja näkyvyyttä kokemusasiantuntijan vastaanotosta Keski-Suomessa

Kokemusasiantuntijan vastaanottotoiminnasta voi tiedustella lisää:

Kristina Grahn Susanna Mutanen
Projektipäällikkö Projektityöntekijä
(014) 269 1417 (014) 269 5516