Kuntien hyvinvointityö

Terveydenhuoltolain 12§ velvoittaa kuntia  seuraamaan asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Kunnan onlisäksi nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot.

Perusterveydenhuollon yksikkö tarjoaa kunnille tukea hyvinvointikertomustyössä. Useassa kunnassa on otettu käyttöön sähköinen hyvinkertomus, jonka avulla voidaan laatia laajempi valtuustokauden hyvinvointikertomus sekä vuosittaiset raportit.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto arvioi vuonna 2015 myös Keski-Suomen hyvinvointikertomukset. Raportti löytyy tästä.

Lisätietoa Nina Peränen puh (014) 269 3691