Kuntien hyvinvointityö

Terveydenhuoltolain 12§ velvoittaa kuntia  seuraamaan asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Kunnan on lisäksi nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot.

Perusterveydenhuollon yksikkö tarjoaa kunnille tukea hyvinvointikertomustyössä. Valtuustokaudella 2013-2017 lähes kaikissa Keski-Suomen kunnissa valmistui laaja hyvinvointikertomus. Kuluvalla valtuustokaudella tavoitteena on, että kertomus valmistuu kaikkiin kuntiin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto arvioi vuonna 2015 myös Keski-Suomen hyvinvointikertomukset. Raportti löytyy tästä.

Lisätietoa:

Nina Peränen
(014) 269 3691
etunimi.sukunimi(at)ksshp.fi