Palvelut asiakaslähtöisiksi kärkihanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä

Kärkihankkeen pilotit lähestyvät loppuaan, toiminnan kuvaus käynnistyy

Kokemustieto päätöksentekoon ja asiakaslähtöisten mallien kehittämiseen Keski-Suomen kehittäjäkumppanuuden mallilla

Keski-Suomen osahankkeen aikana luodaan kehittäjäkumppanuuden malli, jonka tavoitteena on tehdä kehittäjäkumppanuudesta ja kokemustiedosta näkyvä osa kehittämistyötä ja päätöksentekoa. Asiakkaan ja ammattilaisen kehittäjäkumppanuuden muotoja testataan yhteistyöyksiköissä psykiatrialla, terveysasemalla, sosiaalihuollossa sekä lisäksi kahden kunnan hyvinvointikertomustyössä. Tavoitteena on hyödyntää asiakaskokemusta palvelujen kehittämiseksi. Lisäksi toteutetaan palautekanava asukkaille, josta saa tietoa kokemustiedon vaikutuksista palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Katso Keski-Suomen pilottikokonaisuuden introvideo!! (1min39sek)

Sote-palveluista saadaan aidosti asiakaslähtöisiä silloin, kun asiakkaat osallistuvat konkreettisesti palvelujärjestelmän ja palveluiden suunnitteluun.

Osallisuus Keski-Suomi

Syksyn piloteissa tarkennettiin erityisesti Psykiatrian Päivä Elämässä -kävelyn kokemusasiantuntijahavainnointeja

Tänä syksynä toistettiin viime keväänä aloitetut Päivä elämässä -kävelyt psykiatrian vastuualueen osastoilla. Asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseksi kokemusasiantuntija havainnoi toimintaa asiakkaan näkökulmasta ja kerää kokemustietoa palvelussa olevilta potilailta.

  • Kokemusasiantuntija havainnoi osaston toimintaa, ympäristöä, tiloja ja vuorovaikutusta asiakkaan näkökulmasta, on potilaiden ja omaisten käytettävissä sekä tuo esille ja välittää potilaiden kokemustietoa ammattilaisille. Kokemusasiantuntija on osastolla yhden työvuoron (n. 5-6 tuntia) ajan.

Kokemusasiantuntija tekee havainnoinneista yhteenvedon, joka käydään läpi vastuualueen esimiesten kanssa.  Lisäksi havainnointien yhteenvedot käsitellään osastokohtaisesti joko osastotunnilla tai osaston kehittämispäivässä yhdessä ammattilaisten kanssa.

Kokemusasiantuntija havainnointi toteutettiin tänä syksynä myös operatiivisella osastolla, jossa pilotoidaan ruokapalvelutoimintaa uuteen sairaalaan.

Katso psykiatrian toimialueen video Päivä elämässä -kokemuksista (2min12sek).

Perusterveydenhuollon toimintamalli terveysasemalla jatkojalostuu Tekes-avusteisen kokemusasiantuntijuus palveluissa –hankkeen tiimoilta.  Sosku –hankkeessa kehittäjäasiakkaat toimivat kehittämisyhteistyössä ammattilaisten kanssa ideoiden, toteuttaen sekä arvioiden palvelujen kehittämistä. Kuntien hyvinvointityössä asukasosallisuus jatkuu toimenpiteiden toteuttamisessa sekä niiden arvioinnissa.

Yhteistyö muiden maakunnallisten osallisuushankkeiden kanssa

Keski-Suomen osahanke on kokoontunut muiden osallisuutta edistävien sekä kärkihankkeiden kanssa syksyn aikana. Matarassa järjestettiin yhteisesti KesLape –kärkihanketoimijoiden kanssa tilaisuus, johon kutsuttiin muita osallisuustoimijoita, kokemusasiantuntijoita sekä kehittäjäasiakkaita. Tilaisuuden suosio yllätti; kaikilla on yhteisesti tavoitteena edistää osallisuutta ja keskustella siihen liittyvistä haasteista, kuten määritelmistä, toteutumistavoista, esteistä ja tulevaisuuden rakenteista. Jatkossa työryhmää kutsutaan nimellä Maakunnallinen osallisuuden foorumi, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin, ottaen ajankohtaiset asiat keskusteluun ja tarkasteluun. Foorumin kokoontumisien välillä keskustelualustana toimii Innokylä, johon on luotu osallisuuden keskusteluareena: Keski-Suomen asukasosallisuus

Keskustelualusta on kaikille avoin ja jokainen osallisuusteeman ympärillä toimiva voi osallistua keskusteluun. Foorumin linkkiä voi jakaa omassa verkostossaan.

Hankkeen tausta

Sosiaali- ja terveysministeriön yhtenä toimenpiteenä on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaprosessit muun muassa määrittelemällä kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli. Sen tavoitteena on ottaa asiakkaat ja asukkaat mukaan tasavertaisina kumppaneina palvelujen suunnitteluun, tuottamiseen ja kehittämiseen, sekä vaikuttamaan päätöksentekoon. Valtakunnallisen toimintamallin luomiseksi kokeillaan ja arvioidaan erialisia toimintatapoja viidessä alueellisessa kehittämisprojektissa (Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Lappi) 1/2017-12/2017 aikana. Keski-Suomessa Asiakas kehittäjäkumppanina -osahankkeessa testataan kehittäjäkumppanuuden malleja sote- ja kuntapalveluissa.

http://stm.fi/palvelusetelikokeilu/alueelliset-kokeilut

Lisätietoa

Sosiaali- ja terveysministeriön osallisuuden kärkihanke: http://stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys/asiakkaiden-osallistumisen-toimintamalli
Palvelut asiakaslähtöisiksi kärkihankkeen sidosryhmätilaisuus 17.2.2017 Sosiaali- ja terveysministeriössä Tilaisuuden videotallenne
Esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=lL3PyQdMcuo&feature=youtu.be