Toiminta

Yksikkömme toiminnan tarkoituksena on

  • vahvistaa kansantautien ennaltaehkäisyä maakunnassa

  • yhdenmukaistaa hoito- ja ohjauskäytänntäjä

  • koordinoida hoitoketjutyötä

  • koordinoida hoito- ja potilasohjeita (HOPO)

  • tukea maakunnan ammattilaisia terveyden edistämistyössä

  • toimia linkkinä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä soveltuvin osin sosiaalihuollon välillä

  • koulutus- ja kehittämistehtävät

  • näyttöön perustuvien menetelmien ja innovaatioiden jalkauttaminen

  • vastata maakunnalisen terveyden edistämisen suunnitelmasta sekä terveyttä edistävät sairaalat toimintaohjelman arvioinnista ja päivittämisestä

  • perusterveydenhuollon toiminnan tukeminen

Yhteistyökumppaneitamme ovat

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto, päivähoito, opetustoimi, ruokapalvelut, liikunta- ja vapaa-aikatoimi jne. Tuotamme palveluita myös erikoissairaanhoitoon.

Olemme osaavia yhdessä!