Palaute


Saamamme palaute on meille arvokasta. Palautteista saatua tietoa käytetään toimintamme kehittämiseen ja toiminnan laadun seurantaan.

Palautetta hoidosta ja kohtelusta

  • Voit antaa palautetta saamastasi hoidosta ja kohtelusta myös olemalla suoraan yhteydessä hoitavaan yksikköön. Yksiköiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-osiosta >>

Ilmoitus vaaratapahtumasta

Palautetta muista kuin hoitoon liittyvistä asioista

  • Voit antaa avoimella palautelomakkeella yleistä palautetta muista kuin hoitoon liittyvistä asioista (verkkosivut ja viestintä, laskutus, tietosuojaan liittyvät, rakennukset, tilat ja opasteet, piha-alueet, liikennejärjestelyt, muut asiat).
    Lähetä avointa palautetta tällä lomakkeella >>

Palautetta laboratoriopalveluista

Palautetta Seututerveyskeskukselle

Muut

  • Hoitoasi koskevissa ongelmatilanteissa sekä muistutuksissa ja kanteluissa sinua ohjaavat potilasasiamiehet >>
  • Tietoa mm. rekisteritietojen tarkastuspyynnöistä ja asiakirjojen tilaamisesta löydät Tietosuoja-osiosta >>


Lähettämäsi palaute ohjautuu yksikön palautteenkäsittelijälle. Käsittelemme saamamme palautteet täysin luottamuksellisesti. Loma-aikoina palautteiden käsittely ja niihin vastaaminen voi viivästyä, mutta palautteisiin pyritään vastaamaan aina mahdollisimman pian.