Palvelualueet

Hallinnollisesti sairaanhoitopiiri jakautuu kuuteen palvelualueeseen, jotka jakautuvat edelleen 33 toiminnalliseen kokonaisuuteen. Palvelualueittain KSSHP jaetaan Konservatiiviseen, Operatiiviseen, Psykiatrian, Päivystyksen ja Ensihoidon, Sairaala palveluiden sekä Tuotannon palveluiden palvelualueisiin.

Organisaatiouudistus astui voimaan 1.9.2018 ja sivuja tullaan päivittämään aina, kun eri palvelualueilla saadaan tehtyä päätöksiä kokonaisuudesta ja vastuuhenkilöistä.

Näiden lisäksi perusterveydenhuolloin palveluita tuottava Seututerveyskeskus toimii liikelaitosperiaatteella. Sairaanhoitopiiri on osakkaana neljässä osakeyhtiössä: Laboratorio Fimlab oy, Istekki, 2M-IT ja Pesula Sakupe oy.