Konservatiivinen palvelualue

Konservatiivisen palvelualueen kokonaisuus tuottaa terveyttä Keski-Suomen väestölle ehkäisemällä, diagnosoimalla ja hoitamalla sairauksia erikoissairaanhoidon keinoin. Toiminta perustuu tuoreeseen tutkimustietoon ja jatkuvaan koulutukseen. Tarvetta vastaavat palvelut tuotetaan tiiviissä yhteistyössä omistajakuntien, perusterveydenhuollon, erityisosaamiskeskusten ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Konservatiivinen palvelualue jakaantuu seitsemään toiminnalliseen kokonaisuuteen, jotka ovat:

Diagnostiset palvelut: Kuvantaminen, Sairaalafysiologia, Patologia
Ihotaudit ja allergologia
Keuhkosairaudet
Kuntoutustoiminta
Lapset: Lastentaudit, Lastenneurologia ja
Neurologia
Sisätaudit
Syöpätaudit ja sädehoito