Päivystyksen ja ensihoidon palvelualue

Päivystyksen ja ensihoidon palvelualue huolehtii kiireellisestä erikoissairaanhoidosta koko sairaanhoitopiirin väestölle sekä perusterveydenhuollon päivystyksestä Jyväskylän kaupungin asukkaille ympärivuorokauden ja yöaikana Keski-Suomen maakunnan alueen asukkaille lukuun ottamatta Jämsän aluetta.

Päivystyspotilaat hoidetaan nopean vasteen toimintamallin mukaan  sekä Päivystys- ja infektio-osastolla.

Päivystyksen ja ensihoidon palvelualue on jaettu kolmeen toiminnalliseen kokonaisuuteen:

Päivystysalue
Ensihoito
Kotisairaala

Tutustu päivystyksen sivuihin