Psykiatrian palvelualue

Psykiatrian palvelualue käsittää psykiatrian sairaalahoidon, psykiatrian avohoidon, psykiatrian kuntoutuksen sekä yleissairaalapsykiatrian ja nuorisopsykiatrian. Toimialueen tehtävä on tuottaa, koordinoida ja kehittää laadullisesti ja määrällisesti riittävää psykiatrista erikoissairaanhoitoa Keski-Suomessa.

Psykiatrian toimialueeseen kuuluvat seuraavat toiminnalliset kokonaisuudet ovat:

Psykiatria
Nuorisopsykiatria
Lastenpsykiatria

Katso myös psykiatrian erikoisalaesittely