Tuotannon palveluiden palvelualue

Tuotannon palveluiden palvelualue on jaettu 9 eri toiminnalliseen kokonaisuuteen, jotka ovat:

Hankinta
Logistiikka
Lääkintätekniikka
Osastonsihteeripalvelut
Puhtauspalvelut
Ruokapalvelut
Tekninen huolto
Vaatehuolto
Välinehuolto