Pieniä ämpäreitä ja muita seksuaaliterveystekoja

15.3.2017 klo 9.00 Tiina Silvennoinen

Vaihdettuani viime keväänä työpisteestä toiseen huomioni kiinnittyi odotustilojen pöydillä olleisiin pieniin ämpäreihin. Uteliaana tartuin niistä yhteen ja hymy ilmestyi huulilleni – mitä ihmettä? Kondomeja! Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat olivat tarttuneet toimeen ja seksuaaliterveyttä olikin tarjolla ämpärikaupalla. Hienoa! Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen kuuluu kuitenkin meille kaikille toimijoille kunnissa, kuntayhtymissä ja sote-alueilla – ei vain terveydenhoitajille. Seksuaalisuus on myös muutakin kuin kondomeja tai kierukoita.

Seksuaalisuus on ihmisen voimavara, joka alkaa jo syntymästä ja jatkuu läpi koko elämän. Elämänsä varrelta saamastaan seksuaalikasvatuksesta ja -valistuksesta ihminen poimii käyttöönsä ne tiedot ja taidot, joita hän tarvitsee voidakseen hyvin, myös seksuaalisuudessaan. Kaikilla ihmisillä on oikeus saada seksuaalineuvontaa ja -ohjausta riippumatta omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan tai siitä, elääkö ihminen parisuhteessa tai onko hänellä kumppania. Meidän toimijoiden tulee kyetä kohtaamaan työssämme eri tavoin seksuaalisesti suuntautuneita ihmisiä.

Seksuaalisuudesta ja seksistä puhuminen voi olla meille terveydenhuollon toimijoille vaikeaa. Avoin keskustelu seksuaalisuudesta edellyttää valmiutta käyttää omaa persoonallisuutta ja rohkeutta puhua aroistakin asioista. Puhuminen onnistuu, jos asenne on myönteinen ja jos tietoa seksuaalisuudesta ja sen moninaisista ilmenemismuodoista on riittävästi. Ammatti-ihmisinä meidän tulee myös pohtia omaa seksuaalisuuttamme, arvojamme ja ihmiskäsitystä. Näin toimiessamme voimme huomioida seksuaalisuuden moninaisuudet ja erilaisten asiakkaiden erilaiset tarpeet. 

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen lähtökohtana tulee olla asiakkaidemme tarpeet ja arvomaailma. Tarvitsemme lisää tietoa sairauksien, vammojen, lääkkeiden ja erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista asiakkaiden seksuaalisuuteen. Terveydenhuollon toimijoina meillä tulee olla herkkyyttä ja rohkeutta havaita, milloin on sopivaa puhua seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Asiakas tarvitsee oikean ajan ja paikan, kiireettömän hetken, luotettavan ja aidosti kiinnostuneen kuulijan, jotta avoin keskustelu mahdollistuisi.

THL:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toiminta-ohjelman (2014–2020) tavoitteena on taata väestölle laadukkaat palvelut ja kehittää niitä yhdenvertaisiksi koko maassa. Ohjelman painoalueita ovat lapset, nuoret, miehet, lisääntymisterveys, monikulttuurisuus ja hyvän syntymän hoito. Ei kuitenkaan unohdeta naisiakaan. Otetaan yhdessä seksuaalisuuteen liittyvät asiat puheeksi myönteisesti nuorten, miesten ja naistenkin kanssa. Seksuaalisuuden huomioiminen kuuluu meille kaikille toimijoille sosiaali- ja terveysalalla.

Kohdataan ihmisiä ja annetaan lupa puhua – myös seksuaalisuudesta!

Tiina Silvennoinen
Kliininen asiantuntijasairaanhoitaja ja seksuaalineuvoja ja –terapeutti