Toimialueet

Hallinnollisesti sairaanhoitopiiri jakautuu kuuteen toimialueeseen, jotka jakautuvat edelleen 27 vastuualueeseen.

Näiden lisäksi perusterveydenhuolloin palveluita tuottava Seututerveyskeskus toimii liikelaitosperiaatteella. Sairaanhoitopiiri on osakkaana kolmessa osakeyhtiössä: Laboratorio Fimlab oy, Pesula Sakupe oy ja Medi-IT oy.