Toimialueet

Hallinnollisesti sairaanhoitopiiri jakautuu kuuteen toimialueeseen, jotka jakautuvat edelleen 27 vastuualueeseen.

Näiden lisäksi perusterveydenhuolloin palveluita tuottava Seututerveyskeskus toimii liikelaitosperiaatteella. Sairaanhoitopiiri on osakkaana neljässä osakeyhtiössä: Laboratorio Fimlab oy, Istekki, 2M-IT ja Pesula Sakupe oy.