Taide edistämään terveyttä Sairaala Novassa

Julkaistu 11.5.2017 klo 13.09


Keski-Suomen Sairaala Novan taidehankinnat tullaan rahoittamaan ns. prosenttiperiaatteella.  Tämä tarkoittaa sitä, että sairaanhoitopiiri käyttää noin 0, 25 % rakentamisen kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään miljoona euroa.  Taidehankintojen kustannus sisältyy sairaalan jo hyväksyttyyn kustannusarvioon. Painopiste tulee olemaan keskisuomalaisella taiteella. Asiasta päätti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus tämänpäiväisessä (11.5.2017) kokouksessaan. Taiteella pyritään elävöittämään sairaalaympäristöä ja tuottamaan potilaille terveyttä myös taiteen keinoin.

Puolet sairaalan taiteeseen käytettävistä rahoista tullaan käyttämään integroituihin taideteoksiin, jotka mm. korostavat uuden sairaalan arkkitehtuurisia rakenteita ja ovat kustannustehokkaita. Loput taiteeseen tarkoitetuista rahoista käytetään uushankintoihin ja esittävään taiteen toimintamallin toteuttamiseen (joita ovat mm. sairaalamuusikko, sairaalaklovni ja taiteilijaresidenssitoiminta) sekä sairaalassa jo olemassa olevan taiteen dokumentointiin ja puhdistamiseen että taidekoordinaattorin palkkaan.

 
Uuteen sairaalaan sijoitetaan sekä uutta että jo olemassa olevaa taidetta


 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on yli tuhannen kappaleen (1 100kpl) taidekokoelma, joiden kunto ja puhdistustarpeet on kartoitettu. Joulukuussa perustetun taidetyöryhmän tehtävänä on päättää jatkossa, miten toimitaan jatkossa jo nyt olemassa olevan osittain hyvinkin laadukkaan taidekokoelman kanssa.
 
- Osa sairaanhoitopiirin taiteesta tullaan myymään huutokaupalla, ja saatava raha käytetään sairaala Novan taidehankintojen rahoittamiseen, kertoo KSSHP:n hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell.
 
Sisustusarkkitehdit (arkkitehtitoimisto JKMM:stä) ovat tehneet uuden sairaalan tilojen osalta kartoituksen, jonka perusteella he ovat tehneet ehdotuksen siitä, mihin tiloihin tullaan sijoittamaan uutta taidetta, minne vanhaa ja minkälaista integroitua taidetta uuden sairaalan arkkitehtuuri tarvitsee. Taidetta tullaan sijoittamaan pääasiallisesti sellaisin tiloihin, joissa siitä olisi potilaille ja heidän läheisilleen mahdollisimman paljon iloa.
 
Uuden sairaalan taideohjelmaa on valmisteltu syksystä 2016 alkaen, jolloin ryhmän taidekoordinaattoriksi nimitettiin taidehistorioitsija FM Teija Isohauta. Taideohjelman mukaan arkkitehti ja taidekoordinaattori etsivät yhteistyössä sopivia taiteilijoita, joilta pyydetään luonnoksia teoksista.
 
Lisätietoja:     projektijohtaja Mikko Jylhä, p. 014 269 5230
                      taidekoordinaattori Teija Isohauta, p.0400 928160
                      hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell p.014 269 5899