Uusi toimintaohje antaa vinkkejä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Julkaistu 9.8.2017 klo 9.07

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö on yhteistyössä Keski-Suomen seututerveyskeskuksen asiantuntijoiden kanssa päivittänyt 2015 valmistuneen kuntien tueksi tarkoitetun Terveyden edistämisen linjaukset ja suositukset varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa -ohjeistuksensa.

Uusi toimintaohje, Syödään ja opitaan yhdessä -suositukset käytäntöön edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia, antaa vinkkejä ja käytännön ideoita Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyössä valmistelemien ja 23.1.2017 julkaisemien Syödään ja opitaan yhdessä  kouluruokailusuositusten toteuttamiseen sekä kannustaa kuntia lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviin päätöksiin ja tekoihin. Ohjeella haastetaan kaikki aikuiset, sekä lasten vanhemmat että ammattilaiset, yhteistuumin osallistumaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen kasvatuksen ja opetuksen kautta.

Toimintaohje on ladattavissa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin verkkosivuilta. Ohjetta ja siihen koottuja käytäntöjä toivotaan hyödynnettävän kunnissa mahdollisimman laajasti osana varhaiskasvatusta ja perusopetusta.

Lisätietoja:

Ravitsemussuunnittelija Eeva Nykänen

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
eeva.nykanen@ksshp.fi
014 269 3690

Ylihoitaja Timo Vanhatalo
Keski-Suomen seututerveyskeskus
timo.vanhatalo@seututk.fi
014 269 5905