Vuoden reumahoitajaksi on valittu Ritva Kurunmäki KSSHP:stä

Julkaistu 14.3.2019 klo 13.58

Vuoden reumahoitajaksi on valittu Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä työskentelevää sairaanhoitaja Ritva Kurunmäki. Tunnustuksen myönsi Suomen Reumahoitajayhdistys ry.

Kurunmäki on toiminut sairaanhoitajan työtehtävissä jo vuodesta 1985 lähtien. Apuhoitajaksi hän on valmistunut vuonna 1977 ja erikoissairaanhoitajan pätevyyden hän on saanut vuonna 1990. Reumahoitotyötä Ritva Kurunmäki on tehnyt vuodesta 1992 lähtien; aluksi reumavuodeosastolla sairaanhoitajana työskennellen ja myöhemmin reumasairauksien poliklinikalla muun muassa vastuuhoitajan tehtävissä.

Tällä hetkellä Kurunmäki työskentelee Keski-Suomen keskussairaalan hoitokeskuksessa sekä reumapotilaiden että useiden muiden eri erikoisalojen potilaita hoitaen.

- Ritvan työssä korostuu erityisesti potilaan kohtaaminen, monipuoliset ja omahoitoon motivoivat ohjausmenetelmät sekä potilaan inhimillinen tukeminen kroonisen sairauden kohdatessa. Työntekijänä Ritva on laaja-alaisen näkökulman omaava moniosaaja, jonka työskentely on joustavaa ja pyyteetöntä, kiittelee hoitokeskuksen osastonhoitaja Minna Kinnunen.

Perusteluissa mainitaan myös, että Kurunmäen yhteistyö moniammatillisen tiimin jäsenenä on mutkatonta ja luontevaa. Kurunmäki jakaa tietoa ja osaamistaan sekä työyksikön sisällä, että laajemmin yhteistyöyksiköissä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja KSSHP toteuttivat vuosina 2016–2018 alueen ensimmäisen reumahoitajakoulutuksen. Ritva Kurunmäki oli yhdessä reumapoliklinikan osastonylilääkäri Tuulikki Sokka-Islerin kanssa suunnittelemassa koulutuskokonaisuutta JAMK:n kanssa yhteistyössä. Lisäksi Ritva toimi koulutuksessa kouluttajana.

- Sairaanhoitajana Ritva omaa jatkuvan kehittämisen ja asioiden eteenpäin viemisen työtavan. Osaamistaan Ritva on pitänyt yllä osallistumalla aktiivisesti monipuolisiin koulutuksiin. Työn kehittäminen on hänelle luonnollinen osa sairaanhoitajan laajaa tehtäväkenttää ja työn kehittämisessä hän pitää aina päämääränä potilaan parhaaksi tekemistä, toteaa Kinnunen.

KurunmäkiRitva Kurunmäki