Hallinnon yhteystiedot

Sairaanhoitopiirin johtaminen
Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670
Johdon assistentti Sirpa Vääränen, puh. 014 269 1671

Sairaanhoitotoiminnan johtaminen
Johtajaylilääkäri Vesa Kataja, puh. 014 269 1680
Johdon assistentti Laila Salonen, puh. 014 269 1681

Hoitotyön johtaminen
Johtajaylihoitaja Heljä Lundgrén-Laine, puh. 014 269 1130
Johdon assistentti Satu Häkkinen, puh. 014 269 1542

Luottamushenkilöjohto
Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674
Hallintoassistentti Irja Leppisaari, puh. 014 269 1676

Kehittäminen, tietotuotanto, yhteistyö jäsenkuntien kanssa
Kehittämispäällikkö Asko Rytkönen, puh.014 269 1675

Uusi sairaala -projekti
Projektijohtaja Mikko Jylhä, puh. 014 269 5230 (Rak 6/8)
projektisihteeri Merja Koski, puh. 014 269 5798 (Rak 6/8)

Perusterveydenhuollon yksikkö
Hyvinvointikoordinaattori Nina Peränen, puh. 014 269 3691

Hallinnollinen arkisto, sopimukset, säännöt
Hallintoassistentti Marjo Kakkonen, puh. 014 269 1796
Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674

Viestintä
Viestintäpäällikkö Tuija Melville, puh. 014 269 1682
Viestinnän asiantuntija Pieta Haatainen, puh. 014 269 1599
Viestinnän asiantuntija Helmi Jukkala, puh. 014 269 1560

Turvallisuus ja riskienhallinta
Turvallisuuspäällikkö Pekka Piitulainen, puh. 014 269 5210 (Rak 5/4)
Riskienhallintapäällikkö Hannu Ahtola, puh. 014 269 3580 (Rak 5/4)
Potilasturvallisuuskoordinaattori Tuula Saarikoski, puh.014 269 1387

Koulutus
Yhteystiedot koulutuspalveluiden sivuilla