Kenguruhoito

Mitä kenguruhoito on?

Kenguruhoidoksi kutsutaan ennenaikaisesti syntyneen vauvan ihokontaktia äitiin tai isään. Vauva laitetaan vaippasillaan vanhemman paljaan rintakehän päälle siten, että vauva lepää kippurassa pää sivulle päin rintaa vasten. Kenguruhoidossa vauva oppii tunnistamaan oman vanhempansa tuoksun ja tuntemaan kosketuksen koko ihollaan. Samalla vauva kuulee äidin tai isän sydämen äänet ja kohdusta tutut puheäänet. Lapsi saa näin kehityksensä kannalta tärkeitä kokemuksia. Samalla tuetaan vauvan ja vanhempien tutustumista toisiinsa.

Miksi ja milloin kenguruhoitoon?

Lapset ovat kenguruhoidossa usein rauhallisempia, mikä merkitsee energian säästöä ja painon nopeampaa nousua. Kenguruhoito edistää myös äidin maidoneritystä ja antaa vauvalle mahdollisuuden tutustua rintaan. Kenguruhoito voidaan aloittaa vauvan voinnin ollessa vakiintunut. Lapsella ei ole hyvä olla tiheästi pulssinlaskuja eikä suurta lisähapentarvetta. Kenguruhoito ei saa aiheuttaa lapselle vaaratilanteita.

Miten kenguruhoito tapahtuu?

Äiti ja isä pitävät lastansa puseron sisällä rinnalla ihoa vasten pystyasennossa. Hoito aloitetaan pienistä ajoista, pidentäen sitä vauvan voinnin ja vanhempien halun mukaan. Hoitohenkilökunta auttaa oikean asennon löytämisessä ja on muutenkin lähellä tukena. Tarvittaessa lapsen vointia voidaan seurata valvontalaitteilla myös kenguruhoidon aikana.