Apuvälinekeskus

Alueellinen apuvälinekeskus, Kommunikaatiokeskus, Tikoteekki

Apuvälineasioissa otetaan ensisijaisesti yhteys omaan terveyskeskukseen. Terveyskeskuksessa järjestetään perusapuvälinepalvelut ja sieltä saa lyhytaikaiseen käyttöön lainaksi esim. leikkausten tai tapaturmien jälkeen käyttöön tarvittavia apuvälineitä.

Alueellisessa apuvälinekeskuksessa järjestetään liikkumisen erityisapuväline- ja kommunikaation apuvälinepalveluita. Erikoissairaanhoidossa hengityksen-, näön ja kuulon apuvälinepalvelut järjestetään ko. erikoisalalla.

Terveyskeskuksesta tehdään tarvittaessa lähete Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueelliseen apuvälinekeskukseen. Lähetteen voi tehdä terveyskeskuksen ammattilainen, esimerkiksi terapeutti. Kommunikaation apuvälinepalveluihin lähetteen voi tehdä myös sosiaalitoimessa.

Puhelinnumerot

Palvelunumero (ma-pe klo 8.00 - 15.00) 014- 269 2633

Apuvälinepalvelupäällikkö
puh. 014 269 3430

Toimistosihteeri:
puh. 014 269 2683, 014-269 2633

Apuvälinealan asiantuntijat (liikkumisen apuvälineet):
puh. 014 269 2676, 014 269 2677, 014 269 2678

Apuvälinealan asiantuntijat (kommunikaation apuvälineet):
puh. 014 269 2851, 014 269 1596

Apuvälinehuoltaja (logistiikka):
puh. 014 269 2673

Apuvälinehuolto (sähköiset apuvälineet):
puh. 014 269 1358

Vastuuhenkilöt
kuntoutusylilääkäri Satu Auvinen