Nuorisopsykiatrinen kuntoutus

Nuorisopsykiatrinen kuntoutus tarjoaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta 16 täyttäneille nuorille 22 ikävuoteen saakka. Kuntoutus tapahtuu avohoitona.