Psykiatrian akuuttityöryhmä

Psypä

Psykiatrian akuuttityöryhmä toimii päivystyksellisesti Keski-Suomen keskussairaalan päivystyspoliklinikan yhteydessä. Työryhmä huolehtii akuutisti sairastuneen ja välitöntä hoitoa tarvitsevan psykiatrisen potilaan hoidon tarpeen arvioinnista, hoidon käynnistämisestä ja päivystyksellisestä hoidosta avohoidossa. Psykiatrian akuuttiryöryhmä vastaa myös akuutista (1-7 päivää) psykiatrisesta hoidontarpeesta ajanvarauksellisesti Matarankadulla. Hoitojaksot ovat määräaikaisia.

Palveluaika
Joka päivä ma-su klo 8 - 21

Linkit ja liitteet