Psykiatrian kuntoutus

Kotikuntoutuksen tehtävä on huolehtia psykiatristen potilaiden tarkoituksen mukaisesta kuntoutuksesta ja hoidosta avohoidossa. Yhteistyötä tehdään terveydenhuollon työntekijöiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on potilaiden toimintakyvyn ja terveyden koheneminen tai säilyminen niin, että sairaalahoidon tarve jää mahdollisimman vähäiseksi.

Toimintaterapia perustuu terapeuttiseen vuorovaikutussuhteeseen ja toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapiassa arvioidaan ja edistetään potilaan toimintamahdollisuuksia. Määräaikaiset ja tavoitteelliset toimintaterapiajaksot suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa. Toimintaterapian tavoitteena voi olla esim. parantaa arjen hallintaa, edistää mielekkääseen toimintaan osallistumista, kehittää sosiaalisia taitoja ja lisätä itsetuntemusta.

Linkit ja liitteet