Psykiatrian palveluasuminen

Psykiatrisen palveluasumisen tehtävänä on toiminnan asiantuntijana koordinoida ja kehittää Keski-Suomen maakunnan mielenterveyskuntoutujien palveluasumista ja siihen liittyviä hoitopalveluja ja arjen tukea antavia palveluja potilaan siirtyessä sairaalasta palveluasumisen piiriin. Psykiatrisen palveluasumisen tehtävänä on myös tiedottaa, kehittää ja kouluttaa maakunnassa toimivia psykiatrisia toimijoita.

Vastuuhenkilöt
Yksikön lähiesimies palveluasumiskoordinaattori Hannu Nikulainen