Psykiatrian toimintayksikkö

Psykiatrian Toimintayksikön toiminnalliset ryhmät on tarkoitettu potilaille, joilla on hoitokontakti psykiatrisessa avohoidossa. Ryhmät tukevat potilaan hoitoa kuntoutus- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.
Ryhmätoimintojen yhteisiä tavoitteita ovat arjen jäsentyminen, päivärytmin tukeminen, kotoa ulospäin suuntautuneisuus ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä parantaminen. 

Ryhmiin hakeudutaan hoitotahon lähetteellä. Puhelinsoitto riittää lähetteeksi.


Puhelinnumero

014 269 8445

Katuosoite

Asekatu 7 C 3-6, 40100 Jyväskylä

Tourulan poliklinikka

Tourulan poliklinikka on psykiatrian avohoidon jatkohoitopaikka poliklinikoiden ja kuntoutuksen potilaille. Jatkohoitoon tullaan sovitusti hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa laadittujen tavoitteiden mukaisesti, joko yksilökäynnille tai vertaistuen mahdollistavalle ryhmäkäynnille. Poliklinikka toimii keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9:00–15:00.

Puhelinnumero

014 269 1811 (puhelinkeskus)

Katuosoite

Asekatu 7 C 4, 40100 Jyväskylä