Lastenpsykiatrian poliklinikka

Lastenpsykiatrian poliklinikalla toimii neljä eri poliklinikkatyöryhmää, joilla on omat erikoisosaamisen alueensa. Työryhmät tekevät tutkimukset ja hoidon tarpeen arvioinnit, konsultaatiot, psykoterapia-arviot sekä hoitosuunnitelmat polikliinisilla tapaamisilla. Hoito toteutetaan joko lastenpsykiatrian yksikössä tai ohjataan muille tahoille.