Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Nuorisopsykiatrian poliklinikka on Tourulassa toimiva ajanvarauspoliklinikka, jonne tarvitaan lähete. Poliklinikka vastaa pääasiassa Jyväskylän ja lähikuntien 13 - 17-vuotiaiden psykiatrisesta avohoidosta.
Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Anne Toivonen

Linkit ja liitteet