Psykiatrian poliklinikka Vaajakoski

Vaajakosken psykiatrian poliklinikalla järjestetään asiakaslähtöisesti psykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoidon palveluja alueen aikuisväestölle. Hoitoon ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Poliklinikalla toteutetaan verkostoituvaa ja perhekeskeistä työotetta yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Linkit ja liitteet