Psykiatrian liikkuva kuntoutus

Tourulan kuntoutusasumisyksikköToiminta on muuttunut Psykiatrian liikkuvaksi kuntoutukseksi, joka toimii päivittäin klo 7:30–21:00. Työryhmän toimisto sijaitsee edelleen Asekatu 6:ssa, B-rappu, toinen kerros.

Psykiatrian liikkuva kuntoutus on kotiin suuntautuvaa työskentelyä sellaisten kuntoutujien kanssa, jotka tarvitsevat useita kontakteja päivässä selviytyäkseen arjen haasteista. Työskentely on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista. Keinoina käytetään yksilö- ja ryhmämuotoista hoitoa ja kuntoutusta sekä varmistetaan turvallisen lääkehoidon toteutuminen. Yhteistyö on tiivistä avo- ja sairaalahoidon kanssa. Potilasvalinta tapahtuu palveluasumiskoordinaattorin ja kuntoutuksen ylilääkärin arvion perusteella.

Yksikössä tarjotaan yksilöllisesti suunniteltua psykiatrista kuntoutusta, jolla tuetaan asukkaita kohti yhä itsenäisempää asumismuotoa. Toiminnan tavoitteena on, että kuntoutuja saavuttaa parhaan mahdollisen toimintakyvyn arkielämän toiminnoissa, opiskelu- ja työkyvyssä, sosiaalisissa suhteissa sekä itseään kiinnostavien vapaa-ajan harrastusten parissa.

Lisätietoja:

Anneli Seppälä
anneli.seppala@ksshp.fi
sairaanhoitaja
014 269 2158

Hannu Nikulainen
hannu.nikulainen@ksshp.fi
palveluasumiskoordinaattori
014 269 3868