Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english

Haku

  

Tietoa palvelusta

 Tekstin koko: a a a a  Tekstiversio   

Murupolku

ksshp.fi » Viestintä

Sisältö

« Takaisin edelliselle sivulle

2.1.2014

Viestintä sairaanhoitopiirissä

Sairaanhoitopiirin viestinnän keskeinen osa on potilaan hoitoon kuuluvaa viestintää. Sen erityispiirteenä on potilaan aseman ja oikeuksien huomioon ottaminen sekä ehdoton vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon noudattaminen.

Sairaanhoitopiirin viestintää ohjaavat mm. seuraavat lait: Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, kuntalaki, julkisuuslaki, henkilötietolaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, laki kunnallisesta viranhaltijasta ja hallintolaki.

Viestintä ymmärretään osaksi jokapäiväistä toimintaa, joka on vastavuoroista tiedonkulkua, se on osa sairaanhoitoa ja se kuuluu jokaisen työyhteisön jäsenen työhön. Viestintä on sairaanhoitopiirin sisäistä ja ulkoista tiedonvälitystä, tiedottamista sekä sairaanhoitopiirin imagon ja kehitysvision 2010 tukemista eli profilointia.

Sairaanhoitopiirissä toteutetaan hajautettua viestinnän organisointia. Sisäistä viestintää johtaa ja siitä vastaa sairaanhoitopiirin tasolla sairaanhoitopiirin johtaja yhteistyössä viestinnän koordinoinnista vastaavan viranhaltijan sekä tietohallinnon kanssa. Toimialueilla, vastuualueilla ja vastuuyksiköissä sisäistä viestintää johtavat ao. esimiehet.

Ulkoisen viestinnän vastuu jakaantuu sairaanhoitopiirin johdon, toimialueiden/vastuualueiden johdon, asiantuntijoiden ja viestinnän koordinoinnista vastaavan viranhaltijan kesken ottaen huomioon ko. asian sisältö, merkittävyys ja laajuus sekä tiedottamisessa vaadittava asiantuntemus.

Viestinnästä vastaavana toimii viestintäpäällikkö Tuija Melville, puh. (014) 269 1682, sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@ksshp.fi

Verkkoviestintä

Sairaanhoitopiirin verkkopalvelun tarkoituksena on omalta osaltaan täydentää ja lisätä potilaille annettavaa tietoa sairaanhoitopiiristä, sen sairaaloista, erikoisaloista jne.

Verkkoviestinnällä tarkoitetaan Internetissä, terveydenhuollon ammattilaisten yhteisöverkko Intermetsossa, sairaanhoitopiirin intranet Santrassa ja sähköpostitse tapahtuvaa viestintää, asiointia ja palvelua.

Verkkoviestintä on tärkeä ja lisääntyvä osa sairaanhoitopiirin viestintää.

Sairaanhoitopiirin verkkoviestinnän kanavat ovat:

• Julkiset verkkopalvelusivut (Internet)
• Intermetso (Ekstranet)
• Santra (Intranet)
• Sähköposti


suomenkielinen versio | english version

Päivitetty 2.1.2014 13:18

in English

© Keskussairaalantie 19 · 40620 Jyväskylä · Puh. (014) 269 1811